Nyheter

GARO lanserar miljöanpassade kabelskåp

GAROs kabelskåp av det miljöanpassade och självläkande materialet Magnelis® har visat sig överlägset när det gäller tålighet och korrosionsbeständighet. Detta inspirerar till att utrusta skåpet med fler typer av färdiganpassat innehåll som kan förenkla vardagen för elinstallatörerna.

GARO lanserar därmed kabelskåpet med förmonterad utrustning för belysningsstyrning och fördelning, i 18 olika standardutföranden, samt fyra skåp som är förberedda för egen anpassning.

Effektiv belysning som kan styras på tre sätt

Trafikplatser, gator, torg, parkeringsplatser, parker, idrottsplatser, cykelbanor, gångstråk, etc utsätts för påfrestningar från såväl klimat, trafik och snöröjning som från vandalisering och hundars revirmärkning. Detta ställer stora krav på materialets egenskaper. För att förse belysningsstolparna med tillförlitlig strömtillförsel på ett så energieffektivt sätt som möjligt erbjuder GAROs tåliga kabelskåp tre olika typer av smart styrning att välja mellan: relä, astronomiskt ur eller extern styrning. Oavsett styrning är skåpet alltid utrustat med omkoppling för automatisk eller manuell drift och avstängning. Allt noga utvecklat för att erbjuda en trygg och hållbar belysning så fort det är mörkt.

Strömfördelning till flera förbrukningspunkter

GARO bygger även kabelskåpför effektiv och säker strömfördelning till olika punkter, vid exempelvis lantbruk, industrier, företagsbyar, idrottsanläggningar och bostadsområden. De miljöanpassade skåpen klarar både dagens och framtidens krav på ett tryggt och hållbart sätt. Vid behov kan kabelskåpet även levereras tomt, förberett för egen anpassning, med insatser av montageplåtar eller modulöppningar.

– Magnelis är ett utmärkt miljöval eftersom tillverkningen innebär en minskning av miljöfarliga utsläpp med hela 80%. Magnelis är den enda magnesiumbeläggning som är godkänd och uppnår högsta korrosivitetsklass C5. Naturligtvis uppnår GAROs skåp även högsta säkerhetsklass, IK 10, för att klara stå emot vandalisering, säger Robert Nydén Produktchef GARO.