Nyheter

Nytt kollektivavtal för Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer har tecknat nya centrala kollektivavtal med Innovationsföretagen och IT-företagen inom Almega. Med löneökningar och avsättning till flexpension ger de en stabil grund för kommande lokala förhandlingar. Ingenjörernas löner sätts på arbetsplatsen och där spelar företagets ekonomi stor roll.

– Våra avtal innehåller stora möjligheter att förhandla lokalt om förstärkta villkor och löner där utrymmet finns. Vi kommer att stödja våra medlemmar och deras företrädare på arbetsplatserna för att se till att avtalen följs och medlemmarnas intressen tas tillvara, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Avtalen som gäller från 1 november löper precis som Industriavtalet över 29 månader. Avsättningen till flexpension är 0,3 procent den 1 november 2020 och 0,4 procent den 1 april 2022.

Värdet på IT-avtalet är 5,4 procent till och med 31 mars 2023. IT-avtalet inom IT&Telekomföretagen har också en räddningsplanka om de lokala förhandlingarna strandar. En centralt förhandlad procentuell löneökning på 2,9 procent, stupstocken, fördelas då mellan medlemmarna om de lokala parterna inte kommer överens om löneutrymmet. Stupstocken är 2,9 procent den 1 november 2020 och 1,8 procent 1 april 2022. Innovationsföretagens avtal har lokal lönebildning utan centralt avtalat löneutrymme.

I de lokala lönerevisionerna som nu väntar ute på ingenjörernas arbetsplatser ska lönesamtalen genomföras, där lönen sätts utifrån den enskildes prestation och löneutrymmet förhandlas fram med hänsyn till lokala förutsättningar.

– Vi har nu tagit vårt ansvar och tecknat centrala avtal. Nu krävs att företagen tar sitt ansvar och ser till att de anställda får de löneökningar de förtjänar, säger Ulrika Lindstrand.