Nyheter

Louise Eklund (L): Sydvästlänken är ett infrastrukturhaveri

Regeringen har hänvisat till Sydvästlänken som den enskilt viktigaste åtgärden för att trygga Skånes elförsörjning. Den skulle även minska skillnader i elpriser mellan södra Sverige och Norrland. Länken skulle ha tagits i bruk redan för fem år sedan men gång på gång har projektet försenats.

Nu skjuts den planerade starten upp på nytt. Från oktober 2020, till en bit in på 2021. Parallellt med detta vill regeringen äntligen utreda bygget.

Sydvästlänken är den största satsningen på elförsörjning i södra Sverige sedan byggandet av de svenska kärnkraftverken på 1970-talet och har sedan starten 2012 kostat hittills 7,3 miljarder kronor.

– Sydvästlänken är ett infrastrukturhaveri. Det är under all kritik att arbetet har försenats flera gånger och jag välkomnar regeringens besked om att ska utreda Sydvästlänken. Däremot får Skånes elkunder vänta ännu längre på säkrare elleveranser och lägre elpriser. Förseningen påverkar många skåningar, men även den framtida tillväxten. Skåne kommer att gå miste om både investeringar och arbetstillfällen om en bra elförsörjning inte kan garanteras, säger Louise Eklund (L), regionråd.

Förseningen innebär att det även fortsättningsvis kommer att kunna föras över mindre effekt från norra till södra Sverige än vad som behövs. Därmed kommer även elpriset i Skåne att vara fortsatt högre jämfört med övriga Sverige. För personer och företag som vill klimatanpassa försämras nu möjligheterna då den gröna omställningen förutsätter en säker elförsörjning.

– Skånsk tillväxt och utveckling är helt avhängig av en stabil tillgång till el. Det är hög tid för regeringen att leverera en robust elförsörjning och samtidigt underlätta för lokala elbolag att investera för att möta det växande behovet, avslutar Louise Eklund (L), regionråd.