Nyheter

Säkerhetsprodukter för gruvindustrin: ABB Ability™ Safety Plus for hoists

ABB lanserar ABB Ability™ Safety Plus for hoists, en serie säkerhetsprodukter för gruvspel som ger gruvindustrin den högsta tillgängliga säkerhetsnivån för personal och utrustning. Produkterna inkluderar Safety Plus Hoist Monitor (SPHM), Safety Plus Hoist Protector (SPHP) och Safety Plus Brake System (SPBS) inklusive Safety Brake Hydraulics (SBH).

Produkterna har utformats i enlighet med den internationella standarden för maskinsäkerhet (IEC62061) och har oberoende certifierats av forskningsinstitutet RISE (Research Institute of Sweden) som arbetar med företag, den akademiska världen och offentlig sektor inom industrialisering, kvalitetssäkring och certifiering.

ABB Ability™ Safety Plus for hoists inkluderar det nya ABB SIL 3 Safety Plus Brake System (SPBS), som är gruvindustrins första bromssystem för gruvspel som av oberoende instans certifierats till Safety Integrity Level 3 (SIL 3). SPBS kommer att öka säkerheten för personal som färdas i gruvhissen samt säkerheten för utrustning, spel- och schaktinfrastruktur. Nya SPHP ger förbättrat skydd för gruvspel och för utrustning monterad i gruvschakt.

ABB SIL 3 SPBS hanterar appliceringen av säkerhetsbromsarna vid nödstopp och förreglingen av att släppa bromsarna. ABB SIL 3 SPHP övervakar gruvspelets hastighet och position. Det övervakar också instrumenten som används av personal som kommer i kontakt med eller använder gruvspelet från olika nivåer, till exempel vid grindar och underhållsplattformar, nödstoppsknappar och fjärrstyrda förreglingar. ABB SIL 3 SPHP interagerar med säkerhetsbromssystemet för att sätta eller bibehålla gruvspelet i ett säkert tillstånd. Det interagerar också med gruvspelets drivsystem och styrsystem.

– Det här är en betydande milstolpe inom säkerhet för gruvspel, som representerar världens första fullt SIL-3-certifierade gruvspelssystem, säger Oswald Deuchar, Global Product Line Manager för Hoisting, ABB. Personsäkerhet är av högsta prioritet för gruvägare och skärpt lagstiftning understryker detta krav. Produktserien ABB Ability™ Safety Plus for hoists, SIL-3-klassade komponenter och självdiagnostik säkerställer hög tillgänglighet av gruvspelet samtidigt som den ger högsta säkerhet. Dessa produkter är färdiga säkerhetslösningar som testats utförligt och som är utformade för utmanande gruvmiljöer.