Nyheter

Ny HSEQ-koordinator på Lule Building System (LBS)

Malin Pettersson har tillträtt som HSEQ-koordinator på Lule Building System (LBS) som erbjuder helhetslösningar vid etablering av elkraftsanläggningar. Företaget är i en stark expansionsfas och Malin Pettersson tillför viktig kompetens och erfarenhet.

LBS är specialister på stora projekt och erbjuder helhetslösningar av allt ifrån inledande projektering till installation och driftsättning av elkraftanläggningar som transformatorer, ställverk och vindkraftparker.

Energiförsörjningen i Sverige står inför en flerdimensionell omställning. Fossil- och kärnkraft avvecklas successivt för att ersättas med förnybar energi där vindkraft är dominerande. Den ökade användningen av el, inte minst i fordon, ställer också stora krav på en uppgradering av det svenska elnätet.

LBS har under andra kvartalet både genomgått ISO-certifiering inom standarderna 9001, 14001 och 45001 samt vunnit flera stora kontrakt och förstärker nu organisationen ytterligare med rekryteringen av Malin Pettersson.

Malin Pettersson har lång erfarenhet av arbete med infrastrukturprojekt i roller som anläggare, grävmaskinförare, arbetsledare och projektledare. Malin kommer senast från en roll som projektledare hos Två Grävare AB.

– Malins mångåriga erfarenhet från infrastrukturprojekt kommer tillsammans med hennes driv att bidra till en fortsatt positiv utveckling för LBS. Malins genuina engagemang i hälso- och arbetsmiljöfrågor är precis vad vi behöver när vi fortsätter att växa, säger Johan Strömbäck, VD i LBS.

– LBS har visat att man vill ta en nyckelroll i vindkraftsprojekten som ju är avgörande för Sveriges energiförsörjning. Jag ser fram emot att tillföra mina erfarenheter och utvecklas tillsammans med beställarna. Jag lockas också av kulturen och värdegrunden i familjeföretaget LBS, säger Malin Pettersson.