Nyheter

Helikopterbesiktning av elnätet i Jönköping

Under vecka 48 sker den årliga inspektionen av Jönköping Energis elnät med hjälp av helikopter. Elnätet som Jönköping Energi ansvarar för har 250 km luftledningar för högspänning och det är dessa som besiktas en gång per år med hjälp av lågflygande helikopter.

Arbetet pågår under vecka 48, tisdag till och med torsdag. Det är främst områdena kring Gränna och Norrahammar som berörs.

Varje år besiktas det luftburna högspänningsnätet visuellt för att minimera framtida skador. För att få ett så driftsäkert elnät som möjligt görs många olika slags besiktningar, där helikopteröversynen är en.