Nyheter

Ny VD och koncernchef för Adven/Värmevärden koncernen

Styrelsen för Adven och styrelsen för Värmevärden har utsett Anders Ericsson (nuvarande VD för Värmevärden) till VD och koncernchef för den sammanslagna Adven/Värmevärden koncernen. Anders kommer nu leda arbetet att utforma den gemensamma strategin och sätta den nya organisationen.

Beslutet är en viktig milstolpe i arbetet att skapa ett nytt ledande företag på den nordiska marknaden. Koncernen kommer ha cirka 500 medarbetare och levererar mer än 5 TWh värme och ånga för uppvärmning, industrier och samhällen, i Sverige, Finland, Estland och Lettland.

Jyrki Vainionpää, VD för Adven, kvarstår i sin roll inom Adven och kommer att ingå i det team som stöder Anders i utformningen av den nya strategin och organisationen framöver.

– Jag är verkligen inspirerad av alla möjligheter som ligger framför oss. Att ha haft möjlighet att sätta mig in i många delar av Advens nuvarande verksamhet och strategi stärker min uppfattning att den kombinerade verksamheten kommer vara helt unik inom den nordiska energisektorn, säger Anders Ericsson.

– Styrelsen kan bara understryka Anders syn och vi kommer att ge fullt stöd till honom och hela verksamheten i deras arbete att skapa detta nya ledande energibolag, säger Mikael Kramer, styrelseordförande i Adven och Värmevärden.

Tills den nya koncernen har formats kommer de två företagen att verka parallellt och följa alla ingångna åtaganden.