Nyheter

Hack for Sweden testar nytt koncept för att hitta digitala lösningar på samhällsutmaningar

Med start i morgon lördag den 21 november genomförs höstens första digitala hackaton i DIGG:s regi inom det nya konceptet Hack for Sweden 365. Tre myndigheter med natur- och teknikfokus: Rymdstyrelsen, Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), går ihop och utmanar hackare att hitta lösningar som kan bidra till att rädda granskog från massdöd orsakad av granbarkborren.

Regeringsuppdraget Hack for Sweden som ska inspirera och visa värdet av öppna data, överlämnades i våras till DIGG – Myndigheten för digital förvaltning. Initiativet har nu tagit ett steg vidare. Under namnet Hack for Sweden 365 får de tävlande en konkret utmaning presenterad för sig redan före tävlingen.

Hur förhindra insektsskador och skogsdöd?

Rymdstyrelsen, Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) vill den här gången gemensamt hitta nya lösningar som kan rädda granskogarna från granbarkborren. Myndigheterna bidrar med geodata och analysfunktioner via öppna API:er med satellitbilder och analyser. De tävlande lagen får även tillgång till skogliga grunddata och andra öppna myndighetsdata.

Chans till en prissumma och att ta lösningen vidare

I helgen testas det nya konceptet. Tävlingsdeltagarna får innovera kring ett konkret samhällsbehov som många skogsägare kämpar med.

– Vi hoppas att det ökar chansen för idéer att bli realiserbara lösningar, säger Therése Boija, uppdragsledare för Hack for Sweden 365 på DIGG.

Av de lag som anmält sig till helgens deltävling kommer tre att gå vidare till finalen som blir den 5–6 december. Vinnarlaget i finalen belönas med 25 000 kr.

– Jag är supertaggad över att följa den här tävlingarna och se hur det vinnande laget kan ta sin lösning vidare, göra skillnad och skapa nytta, avslutar Therése Boija.

Mer om utmaningen och om resultatet:

hackforsweden.se  

Ett brett samarbete med flera krafter från det offentliga

Hack for Sweden 365 samlar många krafter från det offentliga. Medarrangörer vid sidan av DIGG – Myndigheten för digital förvaltning som driver initiativet är Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden (CSN), eHälsomyndigheten, Lunds kommun, Rymdstyrelsen, Skatteverket, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Statistiska centralbyrån (SCB), Upphandlingsmyndigheten och Vetenskapsrådet. I samverkansgruppen ingår Internetstiftelsen, Livsmedelsverket, Riksarkivet, Västra Götalandsregionen och Vinnova.

Hack for Sweden

Hack for Sweden är ett offentligt initiativ för att inspirera och visa värdet av öppna data. Det är ett regeringsuppdrag som under åren drivits av olika myndigheter och skapar i dag värdefulla kopplingar mellan över 100 olika offentliga och privata aktörer i Sveriges innovationssystem. I mars 2020 fick DIGG – Myndigheten för digital förvaltning ta över initiativet. Efter succén med Hack the Crisis som blev det första hackatonet i DIGG:s regi, har konceptet tagit ett steg vidare under namnet Hack for Sweden 365. Tanken är att gå ifrån ett årligt innovationsevent till att skapa fler mer riktade innovationstävlingar (hackatons) där för-identifierade samhällsbehov och realiserbara lösningar står i fokus. Konceptet testas nu genom höstens hackaton.