Nyheter

20 gånger högre elpriser i södra Sverige jämfört med norra

Det milda och blåsiga vädret med mycket nederbörd gör att Norden har ett stort överskott på el just nu. Effekten blir att elpriset i de norra delarna av landet (elområde SE1 och SE2) har mycket låga elpriser på omkring 2,5 öre per kWh, medan de södra delarna av landet har mellan 15 och 20 gånger så höga elpriser, enligt elbolaget Bixias elprisrapport.

De djupa lågtrycken över Skandinavien ger milda temperaturer på omkring 7 grader över de normala. De stora nederbördsmängderna gör att vattenkraftsproducenterna tvingas producera på grund av de redan fulla vattenmagasinen. Samtidigt blåser det kraftigt och innevarande vecka står vindkraften för drygt 20 procent av den totala elproduktionen. Under den här veckan kommer vi att exportera omkring 14 procent av den el som produceras i Norden.

– Trots det stora överskottet på el i Norden just nu är priserna i södra landet mycket höga. Vissa dagar kan priserna i söder vara upp till 20 gånger högre än i norra landet. Det beror helt enkelt på att flödet av el går från elområden med lägre pris till elområden med högre pris, och den senaste tiden har elområde 4 (södra Sverige) ofta priskopplats mot Själland och Baltikum. Priset på elbörsen NordPool styrs som på vilken börs som helst av utbud och efterfrågan, förklarar Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia.

Svenska kraftnäts hemsida kan man i realtid följa elflödet och hur mycket som exporteras från och importeras till de olika elområdena.

Något mindre skillnader kommande vecka

I sin prognos räknar Bixia med att elprisdifferenserna mellan elområdena kommer att minska de kommande veckorna.

– Det beror på att överföringskapaciteten ökar både från Norge till Sverige samt från norr till söder inom vårt land. Samtidigt ökar kärnkraftsproduktionen från fredag och vi ser god vindkraftsproduktion även kommande vecka. Sammantaget gör det att prisskillnaderna kommer att minska, säger Johan Sigvardsson.