Nyheter

Nederländska OrangeGas ska driva den första biogasstationen i Sverige

Från 1 januari 2021 kommer Nederländska OrangeGas att driva en biogastankstation i Stockholm, den första i de svenska storstäderna och den nionde som annonseras i Sverige. Etableringen sker i Bromma, på den gastankstation som ligger i anslutning till Bromma reningsverk. Stationen ligger nära Bromma flygplats och är bland de populäraste gastankstationerna i Stockholm.

Den gas som säljs på stationen kommer att vara ren biogas som produceras i det intilliggande reningsverket av Stockholm Vatten och Avfall och Scandinavian Biogas i samarbete. Biogasen produceras av avloppsslam från Stockholm Stads västra delar, och har en mycket hög miljönytta.

Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas är en av Sveriges största privata producenter av biogas. Vi är en nordisk organisation, med dotterbolag i Sverige, Norge och Sydkorea. I Stockholm producerar bolaget biogas i Henriksdal och Bromma reningsverk samt på Södertörn. Bolaget har kapacitet att producera ca 490 GWh biogas och planerar att öka produktionen i Norden under de närmaste åren.

– OrangeGas är en aktör med framåtanda och initiativkraft, och vi tror att de kommer att kunna vara med och utveckla biogasmarknaden på ett positivt sätt, säger Michael Wallis Olausson, som är VD för Scandinavian biogas svenska verksamhet.

OrangeGas

OrangeGas Sverige AB flyttar inom kort sitt säte till Helsingborg där man har övertagit Öresundskrafts fem tankstationer för biogas, varav en bussdepå. Därutöver har OrangeGas fått bidrag från statliga ”Klimatklivet” för två stationer på Öland och en i Gävle.

– Att få ett genombrott på detta sätt i Stockholm är oerhört viktigt för oss och vi tackar Scandinavian Biogas för en utmärkt start på vad vi hoppas blir en lång affärsrelation, säger OrangeGas VD och grundare Marcel Borger. 

OrangeGas äger och driver ca 80 miljöstationer för biogas, vätgas, el och HVO100 i Nederländerna, ca 120 i Tyskland och är förutom Sverige på väg in i andra västeuropeiska länder.

På bilden från vänster: Mats Ekelund, VD för OrangeGas Sverige AB, Michael Wallis Olausson, VD för Scandinavian Biogas Sweden AB och Marcel Borger, VD och grundare av OrangeGas BV.