Nyheter

Ett dystert 2020 för ingenjörsföretagen: Sjunkande omsättning och försämrad lönsamhet

Idag presenterar Innovationsföretagen sin konjunkturrapport, Investeringssignalen. Den visar att Coronapandemin drabbat ingenjörsföretagen hårt under 2020. Det syns bland annat i sjunkande omsättning och försämrad lönsamhet.

Innovationsföretagens konjunkturrapport Investeringssignalen visar att både teknik- och industrikonsulter förväntar sig stor negativ inverkan på 2020 års omsättning och lönsamhet på grund av pandemin. Medlemsföretagen har i den här undersökningen fått svara på hur mycket pandemin kommer att påverka deras omsättning, debiteringsgrad, rörelseresultat, antal anställda, investeringar i forskning och utveckling samt investeringar i kompetensutveckling under 2020. Samtliga faktorer har påverkats negativt.

– Coronapandemin har drabbat teknik- och industrikonsulterna i varierande utsträckning. Men för en absolut majoritet av företagen kommer 2020 bli ett dystert år, med stora inkomstbortfall säger Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Rapporten visar att industrikonsulterna är allra värst drabbade, där uppger fyra av fem företag en omsättningsminskning på grund av Corona. Bland teknikkonsulterna är motsvarande siffra 3 av 5 företag, det vill säga även de har drabbats hårt. Även lönsamheten har påverkats negativt, framförallt hos industrikonsulterna där nästan 90 procent av företagen uppger en negativ påverkan av pandemin. Vissa ljusglimtar finns dock. Förväntningarna på orderläget det kommande halvåret har vänt upp för både teknik- och industrikonsulter.

– Nu signalerar mer än hälften av teknik- och industrikonsulterna i undersökningen en förväntad ökad orderingång. Innan sommaren trodde knappt en tredjedel på en ökning och nästan hälften på en försämring. Det vill säga vissa ljusglimtar vad gäller kommande halvåret kan skönjas, säger David Cramér, analyschef Innovationsföretagen.