Nyheter

Jernkontoret: För tidigt att säga hur svensk stålindustri påverkas när Joe Biden tillträder som president

Jernkontorets Bo-Erik Pers och Mathias Ternell lämnar en kort kommentar om stålindustrins förväntningar på den nya presidenten:

Det är för tidigt att säga hur handelsförhållanden och svensk stålindustri kommer att påverkas när Joe Biden tillträder som president i USA efter årsskiftet. Förhoppningen är, utan att vara naiva, bättre internationella relationer och stabila handelsavtal.

Det står nu klart att Joe Biden tillträder som president i USA den 20 januari 2021.

– Det är svårt att spekulera i vad utfallet i presidentvalet innebär för vår svenska stålindustri. Utan att vara naiva är vår förhoppning att Joe Biden ser den amerikanska nyttan med frihandel, goda internationella relationer och stabila handelsavtal, säger Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret.

Under valrörelsen har Joe Biden inte kommunicerat särskilt mycket kring sin sakpolitiska agenda, vilket leder till en stor osäkerhet kring vad den tillträdande presidenten kommer att innebära för svensk stålindustri.

– Det är för tidigt att säga hur världsekonomin och handelsförhållanden kommer att reagera på president Biden. Vi vet inte heller vilka ambitioner han har för amerikansk handelspolitik, eftersom han inte talat särskilt mycket om detta under valrörelsen. En utgångspunkt kan dock vara att Demokraterna traditionellt är mindre inriktade på frihandel för att i stället främja produktion i landet, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör Jernkontoret.

– Samtidigt beskrivs Joe Biden som mer positivt inställd till de internationella institutionerna än Donald Trump. Förhoppningsvis kan detta leda till att USA slutar att blockera tillsättningen av domare i WTOs överprövningsorgan. För den svenska stålindustrin är det helt avgörande att vi har ett stabilt och fungerande WTO, säger Mathias Ternell.

– Handelsrelationerna mellan världens länder, inte minst de frostiga relationerna mellan Kina och USA, är något som hämmar den globala tillväxten och något som påverkar vår industri i stor utsträckning, säger Mathias Ternell.