Nyheter

Företrädare för vindkraftsbranschen: ”Regeringen – ge havsbaserade vindkraften bättre villkor”

Sverige behöver havsbaserad vindkraft för konkurrenskraft och kraftigt minskade utsläpp, det menar en lång rad företrädare för vindkraftsbranschen i en debattartikel i Ny Teknik.

Bland företräderna återfinns bl.a. Linda Burenius, styrelseordförande, Svensk Vindenergi, Fredrik Andrén Sandberg, regional lead regulatory affairs, RWE Renewables och Olle Hedberg, vd, wpd Offshore Stockholm AB:

”Inom kort väntas regeringen lämna förslag om att slopa anslutningskostnaderna för havsbaserad vindkraft. Ett ambitiöst förslag från regeringen kan leda till stora och kostnadseffektiva utsläppsminskningar, säkra elförsörjningen, pressa elpriset och attrahera nya företag att etablera sig i Sverige.”

”Sverige ligger dock trots vår långa kust och grunda vatten långt efter föregångsländer som Storbritannien, Tyskland och Nederländerna. Också Polen, som är känt för sin kolkraft, ställer nu om och satsar på havsbaserad vind med storskaliga projekt färdigställda redan 2025–2027.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.nyteknik.se/opinion/regeringen-ge-havsbaserade-vindkraften-battre-villkor-7004467