Nyheter

Ny chef för Biometrias verksamhetsområde Virke och Energi

Krister Pettersson har tillträtt som ny chef för verksamhetsområde Virke och Energi, den del av Biometria som utför den praktiska virkesmätningen. Krister kommer närmast från en tjänst som egen företagare inom konsultbranschen.

Verksamhetsområdet är det största inom Biometria och finns på drygt 200 platser med 600 medarbetare spridda över hela landet.

− Krister har gedigen erfarenhet av ledarskap och att leda ett stort antal medarbetare genom andra chefer. Det gör honom till en lämplig chef för Virke och Energi, där majoriteten av medarbetarna är våra virkesmätare som leds av 22 distriktschefer. En viktig uppgift för Krister är att driva sin verksamhet, kopplad till övriga delar av Biometria, mot de mål för mätresultat och ekonomi som finns inom företaget, säger Biometrias vd Peter Eklund.

Krister Pettersson har tidigare bl.a. arbetat som platschef för ICA:s distributionscentral i Borlänge, och som HR- och säkerhetschef på Ovako Bar AB samt Nobina Dalarna. Han har en bakgrund från Försvarsmakten och är utbildad på Försvarshögskolan.

− Det är spännande att få vara med att stärka Biometrias attraktivitet, förmåga att möta framtidens utmaningar och fortsätta driva utvecklingen mot rationella samt noggranna mätmetoder. Jag ser också fram emot att få vara delaktig i Biometrias hela framtidsresa, säger Krister Pettersson, nytillträdd chef för verksamhetsområde Virke och Energi.