Nyheter

Pumped Hydro Storage partners i forum för framtidens pumpvattenkraft

Nu bildas ett stort, internationellt forum för att främja utvecklingen och lyfta frågan för framtidens pumpvattenkraft. Pumped Hydro Storage Sweden AB är med som partners och vill skapa innovationshöjd i forumet. 

Pumpvattenkraft har använts för energilagring i över hundra år men har som lösning blivit åsidosatt i debatten de senaste åren till förmån för exempelvis elektrokemiska batterier.

– Framtidens elsystem kommer att bli alltmer beroende av storskalig energilagring. Ett forum som detta kommer hjälpa till att driva utvecklingen framåt för att skapa nya hållbara lösningar, mer anpassade för framtidens marknads- och miljökrav, säger Otto Werneskog, VD på Pumped Hydro Storage.

Forumet som nu bildas heter International Forum on Pumped Storage Hydropower och består av representanter från 11 olika regeringar och över 60 organisationer som alla ska samarbeta för att ta skapa rätt förutsättningar för utvecklandet av pumpvattenkraft (PSH) för att anpassa det till framtidens marknader. Diskussioner om möjliga systemlösningar, vad för incitament som krävs för att lösningen ska kunna bidra som mest till ett hållbart elsystem samt hur utvecklingen ska ske för att anläggandet av ny PSH ska ha så liten påverkan som möjligt på miljön.

Pumped Hydro Storage Sweden AB har blivit tillfrågade att gå med som partner i forumet för att bidra i utvecklingen av hållbar pumpvattenkraft, bland annat genom sin lösning att anlägga den i övergivna gruvor. Detta är något som forumets arrangörer är mycket intresserade av och vill lyfta som en viktig lösning för framtiden.

Bolagets VD, Otto Werneskog, är förväntansfull inför forumets första möte som skall hållas under tisdagen:

– Vi tror att detta forum är mycket viktigt för att vara med att sätta agendan för framtidens energisystem samt en hållbar och storskalig utveckling av pumpvattenkraft. De negativa elpriserna på svenska elnätet natten till måndag [2a november] visar att behovet för lagring bara kommer öka i alla elsystem som vill gå mot mer väderberoende elproduktion. Vi är stolta att bli utvalda som partners till forumet och kommer bidra med värdefull kunskap från våra projekt framåt.