Nyheter

Svemin: ”Vi behöver utöka den svenska gruvbrytningen”

”Vi kan inte driva vår klimatomställning med hjälp av metaller och mineral från odemokratiska stater med låga miljökrav. Sverige har en av de hårdaste miljölagstiftningarna i världen och de svenska gruvorna är bland de mest miljö- och klimateffektiva som finns. Brytningen av metaller och mineral behöver därför öka här”, skriver Svemins vd Maria Sunér Fleming och ordförande Mikael Staffas  en debattartikel, i Dagens Samhälle.:

”En konfliktforskare från Diakonia beskriver hur han med egna ögon sett hur metaller och mineral utvinns av gruvarbetare under övervakning och hot av soldater (SVT Rapport 26/10). Omvärldens efterfrågan på metaller och mineral driver efterfrågan. Det ställer krav på alla oss som har möjlighet att producera – och på samhället i form av ökad acceptans för en utveckling av gruvnäringen här i Sverige.”

”Ändå möter gruvor återkommande obeslutsamhet från politiker och myndigheter upplevs ofta oförmögna att göra helhetsavvägningar. Det här är ett hot mot gruvnäringens möjligheter att vara en del av morgondagen och det är ett reellt hot mot det fossilfria liv hela samhället skrivit under på.”