Nyheter

Fastighetsbranschens Energidag 2020 – Är du redo för OFF-GRID?

Välkommen till årets fullspäckade konferensdag som ger dig all information du behöver för att bli uppdaterad om senaste läget inom energifrågor med fokus på fastigheter. Årets tema är off-grid. Är det möjligt att tekniskt och med försvarbar ekonomi skapa plusenergihus eller till och med frigöra sig helt från nätanslutning?

Allt fler fastighetsägare i Sverige har börjat titta på möjligheterna att öka sitt oberoende av den svenska energimarknaden. Många vill säkra sin tillgång av el-energi om nätet plötsligt fallerar p.g.a. el-avbrott, effektbrist eller energibrist.

Fastighetsägare vill kunna skydda sig mot högre fasta avgifter, skatter och det allt mer varierande priset på köpt energi. Runt storstäderna har byggprojekt redan stoppats eller fördröjts som en följd av att tillgången till ny el-kraft ej kan garanterats.

Med solenergi är det möjligt att bygga nollenergihus – på riktigt! Steget är sedan inte långt till plusenergihus som blir fullt möjligt med solvärme, solel och smarta värmelösningar. Nästa steg i processen är off-grid och även på detta område händer mycket just nu.

Moderatorer i år är Lars Andrén.

Lars har föreläst om förnybar energi, energieffektivt byggande och solenergi i 30 år. Under årens lopp har han byggt upp en unik kunskap kring förnybar energi och fram för allt om solenergi

Missa inte att ta del av 3 olika praktikfall

Norra Vitsippan – Skanskas klimatsmarta plusenergihus

Vätterhems självförsörjande hus med unika benchmarkmöjligheter

Sveriges första riktiga off-grid hus utanför Göteborg

Bland årets talare finns ännu fler av de vassaste aktörerna på marknaden:

Du träffar till exempel:

Marie Knutsen-Öy, Energipolicyansvarig, svenskt näringsliv

Lars Andrén, Drivkraft

Johanna Barr, Sakkunnig Framtidens Elnät, Power Circle

Gustaf Grönvall, Energikonsult, WSP

Marcus Kanewoff, Chief Executive Officer, Free Energy

Thorbjörn Hammerth, VD, Vätterhem

Hans-Olof Nilsson, Entreprenör och konsult

Elsa Widding, Civilingenjör, Klimatexpert och författare

Vill du ha ny kunskap och få ett bättre analysunderlag för det kommande året får du inte missa årets viktigaste mötesplats om energifrågor för fastighetsbranschen.

Coronasäkert upplägg:

Energidagen den 24 november kommer att genomföras som en kombination av digital och fysisk mötesplats i enlighet med myndigheternas riktlinjer. Programinnehållet kommer att koncentreras och på ett attraktivt sätt anpassas för både en fysisk konferens och även för att kunna medverka på distans.

RABATT TILL VÅRA LÄSARE!

Du får 10% i rabatt på hela avgiften om du uppger koden: stor10

Läs mer om boka plats på:

www.fed.nu