Nyheter

Teknisk leverans från Spanien avgörande för ESS-bygget i Lund

Den första tekniska huvudkomponenten till målstationen på European Spallation Source (ESS) – vakuumtanken (Monolith vessel) – levererades i söndags till bygget i Lund, som en del av Spaniens bidrag till den internationella forskningsanläggningen.

Ledande representanter för ESS och den spanska samarbetspartnern ESS Bilbao följde på plats ankomsten och lossningen av den enorma behållaren på byggområdet.

 

Den stora tanken anlände med specialtrailer till ESS-området tidigt i morse, efter en 12 dagar lång sjötransport från norra Spanien till södra Sverige. Tanken levererades i två delar på grund av sin tyngd och sin storlek – totalt 45 ton, 6 meter hög och nästan 6 meter bred.

Den avancerade tanken är ett viktigt bidrag från Spanien, via den spanska in-kind partnern ESS Bilbao och dess industrileverantörer AVS and Cadinox.  Spanien, med ett betydande antal forskare inom neutronspridning, har visat starkt stöd för ESS sedan projektets start och bidrar på ett avgörande sätt till bygget av den flervetenskapliga forskningsanläggningen.

– Leveransen av vakuumtanken tydliggör ännu en gång det långvariga spanska engagemanget för denna världsledande forskningsinfrastruktur i Europa, säger ESS Director General John Womersley.

Spanien har genom ESS Bilbao och i samarbete med vårt team här i Lund levererat ytterligare ett avgörande tekniskt bidrag,  och fler kommer, vilket möjliggör för ESS att utveckla vetenskapen till gagn för framtida generationer.

ESS kommer från 2023 att erbjuda unika forskningsmöjligheter för tusentals forskare inom materialforskning och bidra till utvecklingen av bland annat nya mediciner, bättre batterier och mer hållbara material.

–  Spaniens medlemsskap i ESS, världens mest kraftfulla neutronkälla, är fundamentalt för vårt land som forskningsnation, särskilt till gagn för spanska forskare och industrileverantörer, säger Mario Pérez, ESS Bilbao Executive Director. Monolith vessel-leveransen markerar en viktig milstolpe i ESS-projektet och jag är väldigt stolt över ESS Bilbao och ESS-teamens arbete, och vill tacka våra industripartners; AVS för konstruktionsarbetet och Cadinox för tillverkningen.

Om ESS

Den flervetenskapliga forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) baseras på världens mest kraftfulla neutronkälla och byggs i Lund i södra Sverige. ESS kommer att öppna vägen för banbrytande forskningsgenombrott inom material, energi, hälsa och miljö, och bidra till att lösa några av de viktigaste samhällsutmaningarna i vår tid. Varje år kommer tusentals forskare från hela världen komma till ESS för att ta del av anläggningens unika forskningsmöjligheter inom materialforskning.  Sverige och Danmark är värdländer för ESS, som har 13 medlemsländer från hela Europa. ess.eu

Om ESS Bilbao

ESS Bilbao är center med spetskompetens inom partikelaccelerator- och neutronspridningsteknik som genom att tillhandahålla Spaniens in kind-bidrag till forskningsanläggningen ESS innebär kunskapsöverföring och mervärde. ESS Bilbao kanaliserar alla spanska bidrag till ESS  och är ett offentligt konsortium ägt av Spaniens regering och Baskiens regionalregering. De vetenskapliga och tekniska framsteg som genereras med hjälp av den design, produktion och testning som för närvarande pågår vid ESS Bilbaos testbäddar spelar en nyckelroll i ESS-projektet. essbilbao.org

Foto: Perry Nordeng/ESS