Nyheter

Svenska Eco Wave Power utvecklar revolutionerande mjukvara för vågkraftverk

Svenska vågenergiföretaget Eco Wave Power utvecklar en ny programvara för realtidsverifiering. Förutom ökad produktionseffektivitet möjliggör det också snabbt underhåll av vågkraftverken.

Företagets använde analyser av den globala vågenergiindustrin och fann ett behov av möjligheten till realtidsverifiering av produktionen. Detta förväntas ha en positiv inverkan på underhållsprocesser och minska kostnader, och därigenom öka möjligheten för vågenergisektorn att säkerställa skuldfinansiering.

Systemet är anslutet till vågmätteknik på ena sidan och till kraftverkets energiomvandlingsenhet på den andra sidan. Målet är att tillhandahålla en fullständig och snabb live-rapportering av aktuell effekt för produktionen av varje vågenergimodul i vågkraftverken.

Resultatet blir den prediktiva och korrigerande smarta programvaran Wave Power Verification (WPV). Programvaran kan påskynda verifieringen av effektiviteten i vågkraftverkets olika delar, samt snabbt upptäcka fel i vågmodulerna.

Eco Wave Powers team av ingenjörer arbetar för närvarande med att slutföra utvecklingen av WPV-projektet, som kommer att få sin första testlansering i EWP-EDF One-projektet, som finansieras av det israeliska energiministeriet och EDF Renewables IL.

Inna Braverman, grundare och VD för Eco Wave Power, säger:

– Med denna programvara kommer Eco Wave Power att sätta stopp för några av de rådande problemen inom vågenergiindustrin – som väsentligt påverkar kommersialiseringsarbetet – genom att verifiera produktionen. Så snart programvarans utveckling är slutförd kommer vi att lägga till den i vår produktportfölj och positionera Eco Wave Power inte bara som en teknikleverantör utan också som världsledande inom egenutvecklad mjukvara för hela branschen Vi planerar att släppa programvaran för användning av tredje part, såsom andra vågenergiutvecklare, liksom relevanta forskningsinstitutioner och ledande universitet, genom unika licensavtal. Vi tror starkt att produktionen av ren el från vågor är ett viktigt segment för kampen mot klimatförändringar och ser fram emot att bidra till sektorns snabba utveckling och kommersialisering.

Bild av Hans Braxmeier