Nyheter

St1 samarbetar med Processus för produktion av ny biobränsle

St1 ska uppföra en hydreringsanläggning för produktion av biobränsle, där satsningsmaterialet är 100% biobaserat. 

Anläggningen kommer att ta bort föroreningar från olika biologiska restprodukter och omvandla dessa till förnybart bränsle.

Processus medverkar i detta spännande projekt och utgör en del i St1s-projektgrupp med resurser inom process, el- och instrument. Tillsammans hjälper man till att göra processindustrin HEL (Hållbar, Effektiv och Lönsam).