Nyheter

Nyamko Sabuni (L): ”Vindkraftlobbyn ska inte styra landsbygden”

Regeringen vill avskaffa kommunernas möjlighet att säga nej till vindkraft. Liberalerna är starkt kritiska till att just vindkraft ska gå att tvinga fram även när människor inte vill ha den i sin närhet. Regeringens val av utredare visar tydligt att det redan är klart vad utredningen ska komma fram till.

Det skriver Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni i ett debattinlägg på Aftonbladet:

”Att utse en av vindlobbyns allra viktigaste allierade till utredare är som att låta Timbro utreda las-frågan eller Södertäljenätverket utreda gängbrottsligheten.

”Sedan 2009 behövs det i de flesta fall vare sig bygglov eller detaljplan för att bygga vindkraft. Kraven avskaffades för göra det enklare att bygga vindkraft. När kommunens inflytande på det här sättet försvann infördes i stället kravet att kommunen ska godkänna vindkraftsprojekten.

Av någon anledning har regeringen valt att utreda just tillståndsprocessen för vindkraft medan man verkar nöjd med kommunernas veto mot raffinaderier och mot slutförvar av använt kärnbränsle; trots att tillståndsprocesserna där är minst lika komplicerade.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/GaGpz4/vindkraftlobbyn-ska-inte-styra-landsbygden