Nyheter

Uppgradering av Elitfönster Comfort Edition – reducerar energispillet med upp till 30 procent

Elitfönster Original är ett av Sveriges mest sålda fönster och med den innovativa uppgraderingen Comfort Edition sänker det energispillet med upp till 30 procent.

Med ett branschledande U-värde på 0,9 och ljudisolerande och kondensminskande effekter ser det redan storsäljande fönstret till att bidra till positivt till såväl plånbok som planet.

Elitfönsters målsättning är att erbjuda klimatsmarta produkter som tillför större klimatnytta under användningen än den klimatpåverkan som orsakas av tillverkningen. Elitfönster Original Comfort Edition är ett direkt resultat av denna målsättning och fönstret ger en klimatpåverkan på noll eller till och med positiv.

Lägre energispill ger dessutom ekonomiska fördelar i form av lägre uppvärmningskostnader då värmen stannar längre i huset.

Vi är väldigt stolta över Comfort Edition och vår ledande position inom innovation och utveckling av energibesparande fönster. Vi återvinner 98 procent av spillet i våra fabriker, köper endast in el producerad av vindkraft och värmer våra fabriker med biobränsle. Det trä vi använder kommer från svenska hållbara skogsbruk, aluminiumet kommer från lokala leverantörer och plasten vi använder i produktionen återvinns helt genom cirkulär återvinning. Comfort Edition är en produkt av vårt kontinuerliga miljö- och hållbarhetsarbete, det är framtiden och en vägvisare för hela branschen, säger Jonas Hernborg, VD Elitfönster.