Nyheter

Klart: Australiskt bolag får börja provborra efter Vanadin på Österlen

Domen från Mark- och Miljödomstolen i Växjö kom i morse. Planerna på att provborra på Österlen har skapat ett starkt motstånd i lokalsamhället. Sex markägare hade överklagat beslutet. Men nu är det klart: företaget Scandivanadium har fått klartecken.

– Då har man bedömt att de provborrningar som bolaget vill göra inte är så ingripande för de enskilda fastighetsägarna så att det finns anledning att bifalla överklagan utan man har bedömt att det här är så pass begränsade arbeten, säger Marie Gerrevall som är ställföreträdande chefsrådman vid domstolen till Sveriges Radio Ekot.

Metallen Vanadin är en av de metaller som EU har listat som en kritisk metall för att klara av den gröna omställningen till förnybar energi. Vanadin kam lagra energi under lång tid och är en viktig komponent i till exempel flödesbatterier.

Men planerna har stött på starkt motstånd i lokalsamhället.

Man ansåg att provborrningar kunde påverka natur- och kulturvärden, och det kunde medföra risker för grundvattnet och jordbruksmarkerna.

Marie Gerrevall på Mark- och Miljödomstolen i Växjö säger att minerallagen som reglerar den här frågan inte omfattar vad enskilda tycker:

– En markägare har normalt sett inte en vetorätt så att säga, och kan säga ‘jag vill inte’. Så är inte lagen utformad.

Bild av Martin Wilson