Nyheter

Ny undersökning från EIT InnoEnergy: Stor potential för innovation på energiområdet – men mer handling behövs

En ny undersökning från EIT InnoEnergy, världens största accelerator inom hållbar energi, visar trots coronakrisen att 75 procent av energisektorns aktörer är optimistiska när det gäller branschens förmåga till upptagning av hållbar energiteknik inom de kommande 12-18 månaderna.

Undersökningen föregår EIT InnoEnergys stora virtuella event TBB.Connect.

Svaren från 200 energiföretag och -innovatörer över Sverige och hela Europa visar upp stor samstämmighet inom sektorn. Respondenterna, från storbolag till små och medelstora företag och enskilda entreprenörer, och i flera europeiska länder, är ense om att framtiden för hållbara energiteknik är ljus. Samtidigt pekar de också på flera nyckelområden där man behöver satsa för att sektorn ska fortsätta att utvecklas i rätt riktning.

Finansiering och investeringar avgörande

Mer än tre av fyra av de svarande, eller 78 procent, angav finansiering och investeringar som avgörande för att nå innovationsmålen, och underströk där särskilt betydelsen av den europeiska gröna given (EU:s ”Green Deal”). Därutöver pekade undersökningen på mottaglighet för ny teknik (49 procent) och tillgång till partnerorganisationer för forskning och utveckling (37 procent) som områden där mer insatser behövs.

Undersökningen tittade även på vilka kunskaper som ansågs mest önskvärda hos framtida arbetsgivare. Här angav 58 procent kunskaper inom energilagring, 46 procent energieffektivitet och 45 procent förnybar energi. 36 procent tyckte det var svårt att finna arbetskraft med rätt kompetens.

– EIT InnoEnergys mål är att accelerera energiomställningen, men mer tydlighet krävs kring hur vi gör det hållbart. Vad kommer att hända när EU:s Green Deal är på plats, och hur skyndar vi på utvecklingen? Det är med sådana frågor i bakhuvudet som vi lanserade TBB.Connect, en dynamisk mötesplats där energisektorns aktörer kan nätverka och få tillgång till banbrytande ny teknik. Det är av avgörande betydelse att branschen, inklusive innovatörer, utbildare och alla däremellan, samlas för att lägga upp en tydlig väg framåt, säger Kenneth Johansson, VD EIT InnoEnergy Skandinavien.

Undersökningen med 200 energiföretag, innovatörer och investerare över hela Europa har strävat efter att förstå coronakrisens effekter på företagen, och få insikt i vad industrin tycker och tänker kring den framtida energiomställningen.