Nyheter

Mobilaris Industrial Intelligence™ förhindrar arbetsplatsolyckor

Mobilaris Industrial Intelligence™ är ett beslutsstödssystem som bidrar till att . Lösningarna fungerar även som ett viktigt stöd i hanteringen av arbetsplatsincidenter, exempelvis vid evakuering, och för analys av inträffade händelser.

– Systemet samlar in realtidsdata från personer, maskiner, fordon och utrustning som används som input för att förhindra olyckor, men även som ett verktyg att använda om större incidenter uppstår, så som brand eller gasutsläpp, berättar Andreas Ericson, vd för Mobilaris Industrial Solutions.

Från gruva till tung industri

För nästan tio år sedan var Mobilaris först i världen med teknik för att positionsbestämma personer och fordon i gruvor. Företaget fortsatte sedan med att utveckla ett motsvarande system för verksamhet ovan jord, närmare bestämt för skogsindustri, kemisk industri, stål- och metallsmältverk, verkstadsindustri med flera.

– Med Mobilaris Industrial Intelligence™ har vi etablerat en ny nivå av arbetsplatssäkerhet. Vår ambition är att företag ska kunna nå en nollvision på riktigt, berättar Andreas Ericsson. Vår produktportfölj Industrial Intelligence™ har många användningsområden: exempelvis att förhindra olyckor kopplade till fordon, traverser eller farliga maskiner. Kommer en människa i närheten av fordon, travers eller maskin skickas omedelbart en varning som notifierar både föraren och personer som befinner sig i det farliga området. Varningen kan vara i form av blinkning, ljud och/eller vibration.

Om en person i ensamarbete inte har rört sig på en viss tid – vilket indikerar att denne behöver hjälp – kan larm skickas till operatörsrum och skiftledare.

– Ett annat exempel är att man kan styra vilken typ av behörighet som krävs i vissa områden. Under exempelvis ett underhållsstopp kan även entreprenörers personal förses med taggar som dessutom kan knytas till behörighet för vissa typer av jobb och behörighet för vissa arbetszoner, fortsätter Andreas Ericson.

All data samlas i ett system och visualiseras sedan i ett 2D eller 3D gränssnitt där ikoner för personer, fordon och utrustning visas i realtid, något som är viktigt i exempelvis utrymningssituationer. Om någon är kvar i riskzon markeras dennes position i rött. Informationen gör att man kan fokusera på de som verkligen behöver hjälp.

Industrial Intelligence™ kan användas i tre huvudsakliga applikationer:

Förhindra att olyckor inträffar. Operativt i realtid. Här och nu.

Kontroll och beslutsstöd när en olycka inträffat, exempelvis vid en evakuering.

Analytiskt. För att baserat på insamlade värden analysera olycka/incident.

Oberoende av operatörs- och kommunikationssystem

Larm, notifieringar, positioner med mera kan presenteras via en app i en mobil eller på en separat skärm i operatörsrum. Det är också möjligt att integrera Industrial Intelligence™ med befintliga system där realtidsdata är en faktor som höjer värdet.

– Vår plattform är öppen och integreras via API:er. Kommunikationen kan ske via fabrikens befintliga teknik som WiFi, UWB, RFID, Bluetooth eller GPS. Vi anpassar helt till befintlig teknik och kundens önskemål, säger Andreas Ericson.

Om man börjar med att installera en relativt enkel version av Industrial Intelligence™, går det att kompletta senare för att öka precisionen i positioneringen och/eller lägga till fler funktioner.

Industrial Intelligence™ kan hämta indata från fabrikens brandlarm, gaslarm, sensorer med mera. Det är också möjligt att integrera befintliga passersystem.

Kort sagt är Industrial Intelligence™ ett mycket användbart verktyg för att förbättra arbetsplatssäkerheten och öka tryggheten. Det kan spara liv och skador och bidra i arbetet med nollvision i sikte.

– Våra lösningar medger kostnadsbesparingar eftersom en olycka kan bli väldigt dyr. Att exempelvis ett underhållsstopp kan gå smidigare sparar också in värdefull tid, avslutar Andreas Ericson, vd för Mobilaris Industrial Solutions.