Nyheter

Nytt undersökningstillstånd reserverat i Finland för Euro Battery

Sammanfattning:

FinnCobalt ökar sin närvaro i östra Finland genom ett reservationstillstånd för prospektering i det mycket malmpotentiella Hietajärvi-projektet.

Hietajärvi ligger ca 30 km söder om FinnCobalts Hautalampi-projekt och innehåller likartade malmpotentiella bergarter kända att innehålla Co-Cu-Ni-Zn-förekomster.

Tidigare beräknade mineralresurser inom projektet omfattar totalt 0,74Mt @ 0,11% Co, 0,56% Cu, 0,6% Zn och 0,18% Ni (1,74% CuEq%).

– Mot bakgrund av den elektriska revolutionen ökar behovet av batterier och batterimineraler snabbt. För att möta kraven måste Europa öppna fler gruvor för batterimineraler. Med detta i åtanke är utvecklingen av nya mineralprojekt en grundläggande del av vår verksamhet. Det är därför inspirerande att FinnCobalt utökar sin närvaro ytterligare i Finland, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Hietajärvi kobolt-, koppar-, nickel- och zinkfyndighet är strategiskt placerat nära befintlig infrastruktur cirka 30 km söder om FinnCobalts nuvarande område Hautalampi (fig. 1). En viktig faktor är att de välkända malmpotentiella Outokumpuformationerna förekommer i området för det aktuella reservationstillståndet.

I samma geologiska formation ingår även Hautalampi Ni-Co-Cu-fyndigheten och andra stora mineraliseringar och malmförekomster.

En reservation innebär att FinnCobalt får företrädesrätt att ansöka om undersökningstillstånd i området.

Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Finland, Spanien och norra Sverige. Bolaget har två bearbetningskoncessioner (gruvlicenser) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.