Nyheter

Ja igår kväll: Sverige först i världen med ett slutförvar för kärnbränsle

Igår kväll sa politikerna i Östhammars kommun ja till att ett slutförvar av kärnbränsle placeras i kommunen. Men meningarna går isär om hur mycket det skyndar för att regeringen ska fatta beslut.

Flera miljöorganisationer har ansett att kommunen bör avvaktat med beslutet tills SSM gjort en första granskning av försöket.

– Frågan är varför det är så bråttom. Ärendet ligger fortfarande hos regeringen, det är inte nödvändigt för kommunen att ta ett beslut nu, säger Åsa Lindstrand, ordförande för Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) till Ny Teknik.

Men Östhammars kommunstyrelseordförande Jacob Spangenberg (C) känner sig trygg i beslutet:

– SSM har varit väldigt tydliga med att försöket inte är avgörande för kapselns integritet.

Det var 2011 som Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) lämnade in en ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun.

Bild av Markus Distelrath