Nyheter

Årets underhållsstopp på OKG 3 längre än vanligt

Årets underhållsstopp på reaktor 3 vid Oskarshamns kärnkraftverk blir flera veckor längre än vanligt. Försiktighetsmått med anledning av Corona-pandemin är en orsak, men framför allt handlar det om installation av ett helt nytt säkerhetssystem, en investering på 865 miljoner kronor utöver normal underhållskostnad.

Årets underhållsstopp på reaktor 3 vid Oskarshamns kärnkraftverk blir flera veckor längre än vanligt. Försiktighetsmått med anledning av Corona-pandemin är en orsak, men framför allt handlar det om installation av ett helt nytt säkerhetssystem, en investering på 865 miljoner kronor utöver normal underhållskostnad.

Det årliga stoppet för revision av anläggningen brukar vara tre till fyra veckor och kosta mellan 300 och 500 miljoner kronor. Årets stopp uppgår till dryga tolv veckor, från stoppet den 1 augusti till planerad driftstart den 26 oktober, inalles 86 dygn.

–Revisionen handlar regelmässigt om en mängd kontroller och provningar av olika system, ventiler och pumpar. berättar säger Anders Österberg, informationschef vid OKG AB.

–Det är ett förebyggande underhåll där vi till exempel byter ut ventiler, avhjälper saker som vi under året ansett inte fungerar så som vi vill, underhåll av säkerhetssystem och ett successivt utbyte av bränslehärden. Årligen byts ungefär en femtedel av bränslehärden ut och blir således helt förnyad på fem år,

Årets betydligt mer omfattande arbete under revisionen handlar om installationen av ett helt nytt säkerhetssystem, enligt nya krav som ställts efter Fukoshima-olyckan i Japan i samband med en jordbävning 2011.

–Det är ett oberoende kylsystem som syftar till att förhindra en härdsmälta vid en olycka. Det är ett kompletterande kylvattensystem som ska kunna kyla härden under 72 timmar förklarar Anders Österberg.

Förändrade arbetsrutiner

Normalt hyrs 4 – 500 medarbetare in under de årliga revisionsveckorna, men den här gången är de 800, utöver OKGs egna anställda. Inalles är fler än 1000 personer engagerade i arbetena under det att reaktorn är avställd.

–Det ställer förstås stora krav på smittförebyggande åtgärder, ett gediget förarbete och en avancerad logistik. Bland annat har arbetena förlagts i sekvens istället för parallellt, eftersom det reducerar antalet verksamma på anläggningen samtidigt. Att vi har delat in arbetena i olika tidsfönster under dagen där maximalt 100 personer passerar in i anläggningen varje kvart, och att vi genom olika arrangemang undviker köbildning i olika sammanhang är bara några av åtgärderna. Informationskampanjer internt för att skapa verklig medvetenhet och tillhandahålla ansiktsmasker och visir är andra åtgärder, säger Anders Österberg, som drar en slutsats av de nya rutinerna:

– Mycket av det vi nu gör med anledning av pandemin tar vi säkert med oss till kommande revisioner. Ytterst handlar det om att kunna tillhandahålla en funktionell service åt alla som arbetar hos oss.

En av de största kokvattenreaktorerna

OKG 3 är en kokvattenreaktor, en av världens största av den typen, med en kapacitet på 1450 MW som levererar ut elva miljarder kWh el, vilket motsvarar fem à sex procent av vad som förbrukas i Sverige. Reaktorn togs i bruk första gången 1985 och var då en av tre reaktorer i Oskarshamn. De båda andra är numera tagna ur bruk.

Sverige har haft kommersiell kärnkraft sedan 1970-talet. Som mest stod kärnkraften för runt 40 procent av den svenska elkraften, men den andelen minskar nu i takt med stor del av energislaget avvecklas. Totalt finns just nu i Sverige sju reaktorer fram till årsskiftet, tre i Forsmark i Uppland, en i Oskarshamn i Småland och tre i Ringhals i Halland.

Hälften av verken har stängts

Som mest hade Sverige tolv kärnkraftsreaktorer för kommersiellt bruk, tre i Forsmark, tre i Oskarshamn, fyra i Ringhals och därtill två i Barsebäck. Inom kort återstår bara sex.

Forsmark 1 togs i drift 1980, F 2 1981 och F 3 1985. De är alla fortfarande i drift. Oskarshamn 1 togs i bruk 1972 och stängdes 2017, O 2 utnyttjades 1975 – 2015 medan O 3 togs i drift 1985 och kör fortfarande. Ringhals 1 driftsattes 1976 och kommer att stoppas före årsskiftet i år medan R 2 var i drift 1975 – 2019. R 3 togs i bruk 1981 och R 4 1983 och båda körs fortfarande. Barsebäck 1 togs i bruk 1975 och stängdes 1999 medan B 2 var i drift mellan 1977 och 2005.