Nyheter

Vilken miljöpåverkan har en produkt genom en hel livscykel?

Det kan man nu få reda på genom SSABs miljövarudeklarationer, EPD:er.
– Vi redovisar alla utsläpp fram till att produkten är färdig att levereras. På så sätt blir det enkelt för våra kunder att själv bygga vidare med deras värden och få ett totalt utsläppsvärde för just sin produkt, säger Jonas Larsson, miljöchef på SSAB.
EPD står för Environmental Product Declaration (EPD) och är ett oberoende verifierat dokument som ger transparent och jämförbar information om produkters miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv.
En EPD har många olika användningsområden, exempelvis som underlag för marknadsföring, inköpskriterier eller som ett verktyg för miljöledningsarbetet.
SSAB följer internationella standarder, vilket gör det möjligt att jämföra produkternas klimatavtryck från olika företag vid upphandling.
– Faktum är att SSAB tillhör de bästa gällande låga CO2-utsläpp. Den malmbaserade stålproduktionen i världen har i snitt 10 till 20 procent högre CO2e-utsläpp än SSABs produkter, säger Jonas Larsson.
Man kan hitta EPD:er för alla SSABs produkter fördelat på ett tiotal deklarationer.
Det finns till exempel EPD:er för varmvalsade, kallvalsade, metallbelagda och färgbelagda stålprodukter. I EPD:erna redovisas värden från hela produktens livscykel. Det innebär att även underleverantörernas utsläpp vägs in och all energi som har använts i framställningen av produkten.