Nyheter

Industriarbetsgivarna: Ja till flerårigt avtal

Industriarbetsgivarna säger ja till den första avtalsskiss som de opartiska ordförandena (Opo) presenterar i avtalsförhandlingarna. Skissen innehåller en inriktning på ett avtal på 29 månader.

– Industriarbetsgivarna välkomnar den längre avtalsperioden om 29 månader. Det är i linje med tanken bakom Industriavtalet, som ska bidra med stabilitet och långsiktighet på arbetsmarknaden, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

Avtalsförhandlingarna, som ska vara klara den 31 oktober 2020, sker i ett mycket allvarligt läge för svensk ekonomi.

– Vi befinner oss i en synnerligen djup lågkonjunktur med över en halv miljon arbetslösa i Sverige, ett stort antal personer som fortfarande är korttidspermitterade och vi ser att 2020 är ett förlorat år, säger han.

– Detta måste avspegla sig i det avtal vi slutligen träffar inom ramen för Industriavtalet. Oavsett avtalets längd så måste det ske en betydande nedväxling av löneökningstakten, för att svenska industriföretag kan klara sig i konkurrensen med omvärlden, säger Per Hidesten.

Avtalsskissen anger inriktningen för de nya avtal som ska träffas. Skissen föreslår en tidsperiod som sträcker sig fram till och med den 31 mars 2023.

Längre avtal en förutsättning för pensionsöverenskommelse
– Den längre avtalsperioden om 29 månader är en förutsättning för att den pensionsöverenskommelse som träffats mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK ska kunna genomföras, säger Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.
Avtalsskissen i dag innehåller varken några revisionstidpunkter eller förslag på det tänkta löneökningsutrymmet.
– När det blir aktuellt meddelar vi de opartiska ordförandena och våra fackliga motparter var vi står när det gäller nivån på löneökningarna, avslutar Per Widolf.