Nyheter

Image Systems erhåller order på modernisering av timmersortering från AB Karl Hedin

Ordern omfattar en komplett modernisering av timmersorteringen vid anläggningen i Säter med bland annat RS-LogProfiler3DX som är ett system för inmätning och sortering med 3D och röntgenmätning i kombination.

Beställda system är förberedda för integration med RemaSawcos digitala produkter. Leverans och driftsättning genomförs under slutet av 2020.

– Det är mycket hedrande att AB Karl Hedin, en av landets främsta trähandelskoncerner med bland annat 5 sågverk, 7 emballagefabriker samt 48 bygghandlare valt RemaSawco som leverantör i moderniseringsprojektet vid sågverket i Säter. Vi tackar AB Karl Hedin för förtroendet och ser med stor tillförsikt framtiden an med ett fördjupat samarbete även på andra områden, säger Johan Friberg, VD Image Systems.

RS-LogProfiler3DX är ett unikt mätsystem med 3D-mätning och röntgen (Xray) i kombination. Det möjliggör mätning av stockens kvalitet och rätt diameter under bark i en online-process.

Med systemet kan man nu optimera råmaterialet mer effektivt mot sågverkets kunders krav. Systemet mäter stockens faktiska form med stor noggrannhet, även med äldre timmersorteringar, och säkerställer korrekt geometrisk kvalitet vid såglinjen. Tillsammans lyfter funktionerna totalvärdet av sågverksprocessen och ger ett ökat utbyte.