Nyheter

Universums Karriärbarometer: RISE bland de tio mest attraktiva arbetsgivarna enligt landets civilingenjörer

Varje år rankas Sveriges mest attraktiva arbetsgivare i Universums Karriärbarometer.  I årets undersökning deltog runt 30 000 av landets yrkesverksamma akademiker. Forskningsinstitutet RISE klättrar från artonde till tionde plats i gruppen civilingenjörer 35 – 45 år.

Bland civilingenjörer i åldersspannet 25 – 35 klättrar RISE från plats 9 till 8. RISE goda utveckling i de senaste årens karriärundersökningar är till stor del ett resultat av ett intensivt arbete med institutets roll som arbetsgivare.

– Att vi nu är bland Sveriges tio mest attraktiva arbetsgivare visar att många ingenjörer känner till vårt viktiga uppdrag att stärka svenskt näringsliv och bidra till en hållbar omställning. Våra medarbetare gör skillnad, säger Pia Sandvik, VD RISE.

Resultaten i karriärundersökningen följer samma trend som den varumärkesundersökningen som visar att RISE från 2016 till 2019 gått från 8 procent varumärkeskännedom i prioriterade målgrupper till en kännedom på 45 procent.

– I vår kommunikation har vi lyft fram människorna på RISE och möten mellan perspektiv och olika experter i utmanande uppdrag som gör gott.  Hur mixen av roller, perspektiv och kompetenser ger oss och andra bättre förutsättningar i en komplex värld. En mix som gör RISE till en utmanande och omväxlande arbetsplats, med möjlighet att göra det mesta, säger Pernilla Klüft, ansvarig för varumärket på RISE.

En viktig kanal för att nå ut och berätta om vilka vi är och vad vi gör är sociala medier, där LinkedIn fungerar som vår huvudkanal. För bara någon vecka sedan passerade RISE målet 50 000 följare på sin företagssida.

– Det är på LinkedIn vi har lättast att engagera vår målgrupp i det innehåll vi delar, säger Magnus Rysjö, innehållsredaktör på kommunikationsfunktionen. Vi ser att många medarbetare delar inläggen i sina nätverk, och är på så sätt är medarbetarna högst delaktiga i att öka kännedomen om RISE.

Även RISE synlighet i medierna har ökat kraftfullt. Det beror på ett strategiskt arbete där konkreta resultat av den forskning och innovation som RISE står bakom har lyfts fram. En annan faktor är profilering av våra forskare som experter, vilket gett ett stort genomslag i de etablerade breda medierna.

– Under 2019 ökade vår mediala räckvidd med 379 procent jämfört med 2018, till 685 miljoner potentiella mottagare i Sverige. Vår närvaro i medierna har betytt mycket för att nå ut till målgruppen yrkesverksamma, säger Niklas Jälevik, presschef på RISE.

Bild av Gerd Altmann