Nyheter

Robusta kabelleveranser för alla behov – FRÅN PRYSMIAN GROUP

Prysmian Group är en betydande tillverkare av kablar till bland annat vindkraftparker. Företaget har ett komplett kabelsortiment, med allt från låg- till högspänning och fiberoptiska kablar. De robusta och pålitliga kablarna tillgodoser de tuffa krav som vårt nordliga klimat ställer på dem.

PRYSMIAN GROUP ÄR världens största tillverkare av kablar för elkraft och kommunikation. Sortimentet omfattar kablar till låg-, mellan- och högspänning, fiberoptiska kablar samt unika kabelrelaterade lösningar. Nyckeln till framgången är att Prysmian Group verkar globalt men möter varje kunds behov lokalt.

ALLA BRANSCHER

Företaget tillverkar produkter under varumärken som Draka, Prysmian och General Cable och kan därmed svara mot alla kunders behov, oavsett bransch. Ett allt viktigare affärsområde är vindkraft – både onshore och offshore.

– Vi har fabriker i hela världen och i vårt närområde finns viktiga produktionsenheter i Norge, Finland och Sverige, berättar Simon Torstensson, produktchef Elnät, med stationering i Nässjö. I Norden levereras såväl elkabel som fiberkabel.

KOMBINATION AV EGENSKAPER

På fabriken i Nässjö tillverkas huvuddelen av de kablar som Prysmian Group levererar till landbaserade vindparker i Sverige. Det rör sig huvudsakligen om kablar till det interna mellanspänningsnätet, men även kablar för nätägarnas stationer.

– Design och material är utvecklade för att klara vårt kalla klimat och vindkraftsprojektens tidplaner kan hållas trots tuffa förutsätt- ningar, fortsätter Simon Torstensson. Under rätt förutsättningar går våra kablar att installera ner till -20 grader.

Prysmian Group har i sitt utvecklingsarbete tagit fram design och material som gör kablarna både robusta och lätthanterliga. Koncernen har 25 forsknings- och utvecklingscentra i världen, där ett av dem finns i Nässjö.

– Det gör att vi kan möta alla behov. Skulle vi inte i sortimentet ha en kabel som passar, så utvecklar vi den enligt kundens önskemål, berättar Simon Torstensson.

Prysmian Group bidrar stort genom utveckling av produkter och i specifika projekt kan man stötta med teknisk kompetens, både under för- och detaljprojektering. Det gäller både små och stora projekt, även under uppförandefasen.

Leveranser sker säkert, i rätt tid och på rätt plats, i anpassning till den ofta komplexa logistik som karaktäriserar vindkraftsprojekt.

För att underlätta hanteringen av kabeltrummor – med och utan kablar – har Prysmian Group lanserat ett tillgångshanteringssystem som kallas ALESEA, vilket finns som tillval. Trumman förses med en intelligent puck som håller reda på GPS-position. Ett skalskydd kan läggas in som innebär att ägaren/entreprenören får en push-notis om trumman flyttas utanför skalet (vald zon). ALESEA informerar även om hur mycket kabel som är kvar på trumman. En stötsensor registrerar om trumman utsätts för stötar, exempelvis om den faller av ett transportfordon.

– Kablar från oss innebär trygghet. Leveranserna är pålitliga och säkra. Kablarna är robusta och anpassade för det nordiska klimatet. Samtidigt är de lätta att hantera. Från Prysmian Group får du en säker kabel med en livslängd som vida överstiger livslängden för själva vindkraftverken, avslutar Simon Torstensson, produktchef Elnät, på företagets fabrik i Nässjö.