Nyheter

Parans får order på SP4-system till universitet i Frankrike

Parans har erhållit order från Engie Solutions på Parans lösningar till Université Catholique de Lille i Lille, Frankrike. Det är ett universitet med stort fokus på hållbarhet och användandet av hållbara lösningar.

Ordervärdet uppgår till cirka 230 000 SEK. Parans har erhållit ordern genom konsultfirman Engie Solutions med fokus på konsultation inom hållbara lösningar så som Parans SP4-system. Slutkunden Université Catholique de Lille är välkänt i Frankrike för sitt fokus på hållbarhet och gröna lösningar.

Universitetet använder exempelvis fasadintegrerade solpaneler. Paranssystem kommer att leda ljuset flera våningar ner till en mörk korridor som har formen av en oval och går runt hela byggnaden. Det naturliga ljuset kommer att vägleda studenter genom korridoren till föreläsningssalar som är lokaliserade i byggnadens kärna. Installationen beräknas ske under Q4 2020.

– Det är verkligen glädjande att vi nu får ytterligare en order från den franska marknaden. De tidigare tecknen på att marknaden börjar röra på sig efter Coronanedstängningar bekräftas genom detta. Även denna installation kommer att bli en fin och strategisk referensinstallation för våra kommande försäljningspartners på den franska marknaden, säger Anders Koritz, VD på Parans.