Nyheter

Liberalerna: ”Regeringens förslag till elnätssatsningar duger inte – gör om och gör rätt Ygeman!”

Effekt och kapacitetsbristen i de skånska elnäten måste lösas, menar Liberalerna. Regeringens förslag duger inte – gör om och gör rätt Ygeman!, skriver man i ett pressmeddelande idag.

Idag väljer flera riksdagspolitiker att skicka tillbaka regeringens proposition om ”överrullning av intäkter i elnätsbolagen”. Den möjliggör för elnätsbolagen att ta ut nätavgifter för 2020-2023 som de inte använde under åren 2012-2015. I sak har nätbolagen rätt till pengarna och regeringen hade lovat att säkerställa att dessa skulle användas till investeringar för att förstärka elnäten.

Nu visar det sig att propositionen som riksdagen fått på sitt bord föreslår att elnätsbolagen får använda pengarna i princip hur som helst, till exempel till aktieutdelning.

– Det behövs investeras kraftigt i Skånes elsystem. Att regeringen då delar ut ca 30–40 miljarder till elnätsbolagen utan egentliga motkrav är hårresande. Varken vi eller elkonsumenterna ska behöva vara oroliga att pengarna försvinner till elnätsbolagens ägare, utan faktiskt går till nödvändiga nätförstärkningar, säger Louise Eklund, regionråd i Region Skåne.

Nu skickar Liberalernas energipolitiska talesperson Arman Teimouri  tillbaka frågan till regeringen och kräver att de skyndsamt måste ta fram ett nytt förslag på hur vi får till stånd en stabil elnätsreglering.