Nyheter

Ny undersökning visar: Svenskarna vill ha solkraft – men tror på vattenkraft

Majoriteten av svenskarna är positiva till att göra ett aktivt val av energikälla när de väljer elavtal. Det visar en ny undersökning utförd av Kantar Sifo på uppdrag av Vattenfall. Och drygt fyra av tio vill då ha el från solkraft. Samtidigt tror dock flest att vattenkraft är den energikälla som kommer att producera mest el i Sverige i framtiden,

En ny undersökning genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Vattenfall visar att 42 procent kan tänka sig att köpa mer el från solkraft, framför andra fossilfria energikällor,det kommande året.

Det är en tydlig majoritet jämfört med övriga fossilfria energikällor där 17, 16 respektive 15procenthellre hade valt kärnkraft, vindkraft respektive vattenkraft.

Vidare visar undersökningen att så många som 62procent ställer sig positiva till att göra ett aktivt val av energikälla.

–Det är positivt att många är engagerade och vill göra ett aktivt val. Genom att engagera sig och välja energikälla när man tecknar avtal så bidrar man till att öka efterfrågan på en specifik energikälla, helt utan extra kostnad. Men oavsett om man väljer en specifik energikälla eller inte, kan våra kunder känna sig trygga med att de får ett helt fossilfritt elavtal – det är det viktigaste.Vårt mål är att man ska kunna känna sig stolt varje gång man tänder lampan, kokar pasta eller laddar mobilen och känna att man har gjort rätt val – det fossilfria, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef på Vattenfall Försäljning.

Även om flest uppger att de vill ha solkraft är dock inte lika många övertygade om att solkraft kommer att vara den största energikällan i framtiden.

Undersökningen visar nämligen att flest tror att vattenkraft är den energikälla som producerar mest el i Sverige år 2040. Det uppger 28 procent av svenskarna.

Därefter kommer kärnkraft på 22 procent följt av solkraft och vindkraft på vardera 18 procent.

Men det skiljer sig åt runt om i landet.

Gotlänningarna tror exempelvis på vindkraft, örebroarna på kärnkraft och Jönköpingsborna på solkraft som den största energikällan i Sverige år 2040.

– Sverige har mycket goda förutsättningar för fossilfri energiproduktion och Vattenfalls elförsäljning är hundra procent spårbar med hjälp av ursprungsgarantier. De största fossilfria energikällorna i Sverige idag är kärn- och vattenkraft. Men Sverige har goda förutsättningar för såväl vind- som solkraft. Idag utvinns drygt en tiondel av all Sveriges el från vindkraft. Och vad gäller solenergi har Sverige även där god potential, trots våra nordliga breddgrader. Vi har faktiskt nästan lika bra förutsättningar som Tyskland, säger Lars Ejeklint, klimatcoach på Vattenfall.