Nyheter

L&W Tearing Tester – en ny automatisk rivstyrkeprovare från ABB

Det nyaste mätinstrumentet för papperslaboratorier är användarvänligt och mäter rivstyrka med exakta och repeterbara resultat.

ABB har lanserat en ny version av L&W Tearing Tester med förbättringar vad gäller säkerhet, automatisering, användarvänlighet och digitalisering.

Användarvänlighet och säkerhet har stått i fokus vid designen av ABB:s nya L&W Tearing Tester. Provet spänns automatiskt fast i klämmorna och mätningen startas säkert med tvåhandsmanövrering. Det initiala snittet görs automatiskt och pendeln återgår automatiskt till startläge efter mätningen. Dessutom finns det inget behov av att byta pendel, utan samma pendel används tillsammans med utbytbara vikter för hela mätområdet.

En användarvänlig pekskärm och den automatiska provhanteringen ger en mer ergonomisk och säker arbetsställning för operatörerna. Ett unikt pendelsäkerhetsskydd minimerar risken för skador orsakade av pendelns svängning.

Instrumentets gränssnitt med ABB:s L&W Lab Management System, en webbaserad automatiserad datainsamlings- och labbrapporteringslösning, hjälper till att halvera laboratorietiderna.

Med sin förmåga att ansluta till ABB Ability™ Manufacturing Execution System för massa och papper, får tillverkarna tillgång till data överallt i fabriken för att säkerställa enhetlig produktkvalitet.

– Alla fabriker strävar efter bästa möjliga produktkvalitet och körbarhet i pappersmaskinen. Många kämpar med mätutmaningar – som tillförlitlighet eller repeterbarhet – förknippade med åldrad utrustning som kan påverka förbättringsmöjligheterna, säger Per Sandstrom, chef för laboratorie- och processmätningar inom ABB Pulp & Paper.

– Den nya ABB L&W Tearing Tester är det enda instrumentet på marknaden som kombinerar de bästa moderna framstegen inom automatisering, digitalisering och säkerhet för att leverera exakt och repeterbar mätning av rivstyrka för kvalitets- och processoptimering.

Foto: ABB