Nyheter

Ny rapport från Fastighetsägarna: ”Fjärrvärmebolagen har orimligt hög lönsamhet”

Fastighetsägarna har granskat alla fjärrvärmebolags avkastning. I slutändan går det ut över kunderna, som betalar för höga avgifter, menar man i ett pressmeddelande idag.

Fjärrvärmedistribution är ett naturligt monopol, men prissättningen sker på affärsmässiga grunder. Det gör att kunden hamnar i underläge. Det är därför viktigt att branschens prissättning granskas noga. Fastighetsägarna har uppmärksammat fjärrvärmebolagens höga lönsamhet tidigare. En ny rapport visar att vinsterna är fortsatt höga.

I ”Fjärrvärmekollen” redovisas avkastningen på totalt kapital för samtliga fjärrvärmebolag under perioden 2014 till 2018. Många av dem har avkastningsnivåer som fått konkurrensutsatta företag att jubla. Exempelvis har 19 bolag en genomsnittlig avkastning högre än 10 procent.

– Företag på en monopolmarknad bör inte ha en så hög avkastning över en längre period. I praktiken innebär det att många fjärrvärmekunder betalar en orimligt hög taxa säger David Björnberg på Fastighetsägarna.

Högst avkastning av alla bolag hade Värmevärden i Hofors AB, som i genomsnitt hade en avkastning på 24,1 procent. Flera andra bolag hade en genomsnittlig avkastning på över 15 procent, bland annat Norrenergi och Södertörn Fjärrvärme AB som tillhandahåller fjärrvärme till Stockholms kranskommuner. Bland bolag i storstadskommunerna har Göteborgs Energi (10 procent) högst avkastning.  Nästan samtliga bolag med högst avkastning har också en mycket god soliditet.

– Många bolag menar att höga vinster ska finansiera framtida investeringar. Det är ett argument som inte håller när man granskar siffrorna noggrannare. Bolagen med högst avkastning har goda möjligheter att finansiera investeringar med hjälp av lån, säger David Björnberg. 

Idag diskuteras prisförändringar på fjärrvärmemarknaden i Prisdialogen, som är en samverkan mellan leverantörer och kunder.  Syftet är bland annat att öka transparensen och förståelsen för bolagens prissättning.

– Dagens modell hindrar inte en stor andel bolag från att ha en orimligt hög avkastning. I slutändan måste branschen ta ett eget ansvar. Fjärrvärme är en smidig och miljövänlig uppvärmningsmetod, så att den är konkurrenskraftig ligger i allas intresse, säger David Björnberg. 

I rapporten redovisas avkastningen för samtliga Sveriges fjärrvärmebolag.