Nyheter

Uddeholm investerar för ökad driftsäkerhet

I början av sommaren anlände en ny sågmaskin till Terminalen på Uddeholm – en investering främst för ökad driftsäkerhet.

Den nya sågmaskinen mottogs med glädje. Varje år hanterar Terminalen cirka 1 miljon leveranser till mer än 100 000 kunder över hela världen och att ha säkra, funktionella maskiner är en viktig del för en följsam och korrekt arbetsprocess.

Viktig investering

På Uddeholm är det av yttersta vikt att arbetsprocessen är säker, effektiv och håller hög kvalitet. Den nya sågen är mer automatiserad än sin föregångare, något som gör arbetet för operatören betydligt säkrare och enklare. Det finns även möjlighet att optimera maskinen med rätt skärdata i Uddeholms specifika material. Värdena finns installerade i maskinen och operatören kan enkelt välja rätt värden innan start.

Driftsäkerheten först

Investeringen är i första hand en åtgärd för driftsäkerheten. Den förra sågen var till åren kommen och det var svårt att hitta reservdelar när något var i behov av reparation. Den kantades även av problem som läckage och kapade bandhjul, samt en display som inte var helt praktisk.

Investeringen underlättar arbetsprocessen, vilket är betydande för att öka driftsäkerheten, effektiviteten samt leveranssäkerheten till kund. Dessutom sker inga fler läckage, det går åt mindre mängd skärvätska och oljebyten behöver göras mer sällan.