Nyheter

Ny undersökning från Greenely: Varannan svensk vet inte vad de har för el

En ny undersökning från Greenely visar att nästan varannan svensk inte vet huruvida de har förnybar el i dagsläget eller inte. Och bland dem som väljer bort förnybar el är den vanligaste anledningen att det är dyrt –en myt som inte nödvändigtvis stämmer.

Sverige ses ofta som ett föregångsland när det gäller miljö och klimat. Men är svenskarna lika medvetna även när det gäller elen i hemmet? En ny undersökning som Ipsos Norm gjort på uppdrag av Greenely visar att 46 procent av svenskarna inte vet huruvida de har förnybar energi i hemmet eller inte. Samtidigt svarar nästan var tredje i undersökningen att deras el är förnybar. Män svarar att de i något högre utsträckning har förnybar el, 35 procent jämfört med 28 procent bland kvinnor

–Majoriteten av elproduktionen i Sverige är idag förnybar vilket många kanske inte vet. Förnybar el har producerats på ett mer miljövänligt sätt än el från fossila källor.Att Sverige har så stor del förnybar och fossilfri el är bra. Vi vill samtidigt att fler upptäcker el som är märkt med Bra Miljöval. Vilket exempelvis innebär att el som kommer från vattenkraft inte torrlägger vattendrag eller vindkraft som inte står i känsliga områden, säger Tanmoy Bari, vd på Greenely

Anledningen till varför svenskarna inte har förnybar energi i hemmen varierar. För nästan var fjärde spelar det ingen roll vad de har för el.Drygt var tionde uppger att de inte känner till fördelarna med förnybar el. Och 18 procent menar att det är för dyrt med förnybar energi.Något som nödvändigtvis inte behöver vara sant.

– El från förnybara källor behöver inte vara dyrare. Utan priset på elen beror på en rad olika anledningar. Just nu skiljer elpriserna i landet oerhört mycket, i norr är priserna låga medan södra Sverige präglas av höga priser. Idag kan du i realtid få information om elpriser. Om vi hjälps åt att minska eltopparna så blir påfrestningen på elnätet mindre vilket ger mindre förluster och såldes billigare och renare el. Att byta till ett avtal med förnybar el är inte bara bra för klimatet utan vi ser att många avvåra kunder dessutom sänker sin månadskostnad, avslutar Tanmoy Bari, vd på Greenely.