Nyheter

Ny studie från SLU: 75 procent av arealen av en skadad skog bör lämnas orörd

Avverkning av skog som skadats på ett naturligt sätt riskerar att göra ytterligare skada för skogens biodiversitet menar forskare, rapporterar Sveriges Radio Vetenskapsradion.

Det är Grzegorz Mikusinski, docent vid Sveriges lantbruksuniversitet som är en av författarna bakom studien.

– Man vet att en stor störning, även om den är naturlig, innebär en stor förändring i ekosystemet. Och sen lägger man till ”salvage logging”, att man avverkar skogen, och då blir det ytterligare en störning. Så vi menar då att det blir två störningar – den ena naturlig och sen den andra som är kopplad till mänsklig aktivitet – och då blir effekten väldigt hård på biodiversiteten säger Grzegorz Mikusinski till Sveriges Radio Vetenskapsradion.

Störningar som bränder, stormar och insektsangrepp är naturliga i skogslandskapet och en del organismer har anpassat sig till att kunna nyttja de miljöer och resurser som störningarna skapar.

I studien har man analyserat data om fåglar, insekter, växter och svampar från ett 20-tal olika studier om naturligt skadade skogar i Europa, Nordamerika, Asien och Australien – däribland den stora branden i Västmanland 2014.

Slutsatsen är att i snitt bör 75 procent av arealen av en skadad skog borde lämnas orörd för att bevara omkring 90 procent av de arter som trivs bäst i den här typen av miljöer.