Nyheter

Aggrekos rapport Mission Critical: Hur ska svenska datacenterindustrin säkerställa elnätkapaciteten?

Den svenska datacenterindustrin behöver säkerställa att elnätkapaciteten uppfyller industrins krav efter att en nyligen genomförd undersökning visat på potentiella risker för strömavbrott.

Enligt Aggrekos senaste rapport – Mission Critical – angavs elnätbegränsningar som den främsta orsaken till strömavbrott i hela Europa. Intressant nog tycks problemet vara mest framträdande i Norden där respondenter från Norge och Sverige visar större oro än sina europeiska motsvarigheter.

Rapporten analyserar resultaten av en undersökning bland 700 datacenterkonsulter i Norge, Sverige, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien och Irland.

66 procent av de norska konsulterna och 65 procent av svenskarna sade att elnätbegränsningarna var det största orosmomentet jämfört med ett europeiskt genomsnitt på 60 procent. I Norge ansåg 63 procent också att vädret var en viktig fråga.

I takt med att regionen upplever ett uppsving i nybyggnadsaktiviteten ökar trycket på lokala elnät att tillgodose behoven och säkerställa att nya byggprojekt får tillgång till el.

Greger Ruud, Sector Development Manager för Datacenter i Norden på Aggreko, anser att alternativa lösningar ger industrin en möjlighet att säkerställa att projekt kan levereras i tid. Han säger:

– I den svenska branschen har ett antal kluster byggts upp och det kan ibland leda till att det lokala elnätet inte kan möta efterfrågan.
Ett alternativ för dem som arbetar med datacenterprojekt är tillfällig elförsörjning. Detta ger inte bara en tillförlitlig energikälla utan hjälper också till att säkerställa att datacentren kan köras i väntan på nätanslutning.

Enligt rapporten har bristen på förtroende för elnätinfrastrukturen lett till att fler datacenter vänder sig till förnybara energikällor. Detta har dock också sina utmaningar. I Norge svarade till exempel 63 procent att energilagringen är den största utmaningen när man implementerar förnybara energilösningar (jämfört med ett europeiskt genomsnitt på 53,5 procent).

Tillfällig batterilagring är ett alternativ för att säkerställa att datacentrets verksamhet skyddas, vilket Greger förklarar:

– Det är tydligt att det finns risker med att förlita sig på elnät eller förnybar energi och datacenteroperatörerna har börjat titta på hur de kan hantera osäkerheterna i dessa frågor. Batterilagring är en tillförlitlig energikälla, särskilt för tillämpningar där energiförsörjningen inte kan garanteras. Tillfällig batterilagring är särskilt effektiv på byggarbetsplatser där anslutningarna till elnätet är mindre säkra eller för anläggningar som rör sig mot förnybar teknik.

Aggreko är den enda globala leverantören av tillfällig batterilagring för datacenter. Genom litiumjonteknik som levererar bästa möjliga prestanda kan företagets lösningar installeras under begränsade perioder för att tillgodose projektkraven.