Nyheter

Tata Steel går med i i Responsible Steel

Tata Steel har inlett ett samarbete med den globala standardiseringsorganisationen Responsible Steel. Samarbetet syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt skapa arbetstillfällen inom stålbranschen.

Responsible Steel är en ideell organisation med medlemmar från alla led inom stålindustrin. Organisationen har utvecklat en oberoende certifieringsstandard och ett program som syftar till att anpassa sig till ramverket  ISEAL Codes of Good Practice.

Alla verksamheter inom Tata Steel i 26 länder blir del av Responsible Steel som är stålbranschens första globala standardiseringssystem när det kommer till hållbarhet. Tata Steel blir en av de största ståltillverkarna i världen som ingår i organisationen.

Gröna leverantörskedjor

Enligt Tata Steel är medlemskapet ett åtagande av företaget att agera ansvarsfullt i alla sina verksamheter, från arbetsmiljö och i samhällen lokalt till hanteringen av miljöeffekter av ståltillverkning och arbetet med att göra leverantörskedjor grönare. Genom sitt tidiga medlemskap kommer Tata Steel att stödja vidareutvecklingen av de standarder Responsible Steel använder för att styra industrins framtida produktion och processer.

– Vi är väldigt glada över att bli medlemmar i Responsible Steel, inte minst på grund av vårt engagemang för hållbara affärsmetoder och ansvarsfulla leveranskedjor. Vi ser hållbarhet som en integrerad del av vår verksamhet och något som vägleder oss i utformningen och genomförandet av våra långsiktiga strategier. Tack vare medlemskapet i Responsible Steel har vi en bra plattform för att bygga vidare på vårt arbete och samtidigt möjliggöra ett ansvarsfullt ekosystem för hela stålindustrin, säger T V Narendran, VD för Tata Steel.

Världens största materialindustri

Responsible Steel-certifieringen är till direkt nytta för tillverkare som redan håller höga standarder och förväntas ge fördelar över hela världen genom att uppmuntra dem som kan arbeta mer ansvarsfullt att ta sitt arbete till nästa nivå.

– Vi är mycket glada att välkomna Tata Steel som en affärsmedlem i Responsible Steel. Som en av världens ledande stålproducenter ger Tata Steel enormt djup, bredd och inflytande för att hjälpa oss att uppnå vårt uppdrag och mål, säger Ali Lucas, VD Responsible Steel.

Stålbranschen är världens största materialindustri och står för mer än sju procent av de globala utsläppen av växthusgaser.

– Responsible Steel representerar medlemmar från alla led i stålförsörjningskedjan. Företag från multinationella gruvorganisationer, globala stålproducenter, bearbetningsföretag och slutanvändare samt det civila samhället arbetar tillsammans med oss för att hitta lösningar för att producera stål på ett ansvarsfullt sätt. Som världens enda standard för flera intressenter och certifieringsinitiativ för stålsektorn arbetar vi med att bygga samarbetsrelationer som skapar verklig påverkan för både planeten och samhället. Vi vet att klockan tickar både för att hitta och implementera lösningar på den globala miljökrisen. Att arbeta med Tata Steel hjälper oss att väsentligt påskynda vår vision mot en värld där endast ansvarsfullt lågkoldioxidstål produceras, fortsätter Ali Lucas, VD Responsible Steel.