Nyheter

SunPine och Wibax skriver nytt samarbetsavtal

Som ett led i SunPines fortsatta expansion har avtal tecknats tillsammans med Wibax om investeringar i ny lagringskapacitet. En tank på 18 000 m3 färdigställs vid SunPines anläggning i Piteå för lagring av tallolja och denna beräknas vara klar under första halvåret 2021.

Vidare fortsätter SunPine sin satsning på utökad lagringskapacitet i Norrköping. En ny tank för tallolja kommer att byggas och beräknas vara klar under sista kvartalet år 2021. Detta fördubblar lagerkapaciteten i Norrköping mot idag. Det nuvarande  transportsamarbete med Wibax förlängs också.

Linus Romfelt, Logistikchef:

– Vi är glada att tillsammans med Wibax möjliggöra utökad lagringskapacitet i samband med vår pågående investering för en ökad produktionsvolym.

Magnus Sundström, VD Wibax Logistics AB:

– Vi är väldigt glada att vi har fått ett förnyat förtroende som logistikpartner och kan fortsätta leverera tallolja med en miljövänlig och effektiv logistiklösning.