Nyheter

Tillväxtverket: ”Positiva effekter av exportfrämjandet som riktar sig mot små och medelstora företag”

Den stora utmaningen är att nå de små och medelstora företagen med en outnyttjad potential. Det visar Tillväxtanalys senaste utvärdering av fyra statligt finansierade organisationers främjandeprogram.

– Vi ser positiva effekter av exportfrämjandet som riktar sig mot små och medelstora företag, särskilt för dem som får stöd av flera aktörer. Resultaten drivs i hög grad av de företag som har en outnyttjad potential. En viktig uppgift för aktörerna i tillväxtfrämjandet är därför att kunna identifiera vilka dessa är, säger Sverker Härd, generaldirektör vid Tillväxtanalys.

Leder satsningarna till önskad effekt?

Att få små och medelstora företag att våga och vilja ge sig ut på världsmarknaderna är ett av de övergripande målen i regeringens exportstrategi. Om statens insatser verkligen leder till ny export och i så fall med hur mycket har inte tidigare analyserats av en oberoende instans, enbart av aktörerna själva.

– Vår kartläggning visar att trösklarna för en exportkarriär är högst för små företag och att endast en liten del av dessa exporterar. Och merparten av de exporterande företagen håller sig inom EU och Norge där villkoren i princip är desamma som på den svenska marknaden genom EU och EES avtalen. Vi ser dock att de som faktiskt tar klivet ut på världsmarknaden växer snabbare jämfört med de företag i samma bransch som väljer att stanna kvar på hemmamarknaden, säger Sverker Härd.

I kort drag visar Tillväxtanalys utvärdering att:

Företag som inte exporterar har en ökad sannolikhet att börja exportera efter kontakt med exportfrämjandet.

Företag som redan exporterar redovisar en ökad exportvolym, särskilt i tjänstesektorn.

Företag som tar del av stöd från flera aktörer uppvisar de största positiva effekterna.

Främjandet hjälper företag som exporterar mindre än förväntat initialt, det vill säga företag som har en outnyttjad potential och som kan prestera bättre med rätt stöd.

Företag som redan är duktiga exportörer uppvisar inga eller endast marginella effekter.

De främjandeorganisationer som ingår i utvärderingen är: Business Sweden, Tillväxtverket, Almi Företagspartner AB och Enterprise Europe Network.