Nyheter

Industrier, bostäder och energiföretag bidrar till att lösa kapacitetsbristen i elnäten

I energiomställningen och den ökade elektrifieringen kommer flexibilitetsmarknaden få en allt viktigare roll för att öka kapaciteten i elnätet. Intresset för att sälja effektflexibilitet inför vintern är rekordstort.

Det EU-finansierade projektet CoordiNET ökar nu upp möjligheten för fler aktörer att delta. Inför flexibilitetsmarknadens andra vintersäsong har CoordiNET framgångsrikt värvat 32 aktörer som tillsammans bidrar med 350 MW flexibilitet, vilket motsvarar en stad med 300 000 invånare.

− Intresset för att delta på flexibilitetsmarknaden är rekordstort. Effektflexibilitet är win-win för elnätet, elnätskunderna och samhället. Flexleverantörerna kommer bidra till en mer effektiv användning av elnätet när effektflexibilitet behövs för att möta kapacitetsbrist i elnätet, säger Yvonne Ruwaida projektledare för CoordiNET på Vattenfall Eldistribution.

Flexibilitetsmarknaden öppnar den 2 november och inkluderar aktörer från tillverkningsindustrier, energibolag, fastighetsbolag och villakunder som samlas av en så kallad aggregator.

32 aktörer har anmält sig som flexibilitetsleverantörer fördelade på tre marknadsområden, södra och västra Skåne (kallad SWITCH), Uppland och Gotland. Tillsammans kan de som bäst bidra med 350 MW flexibilitet som kommer delta på flexibilitetsmarknaden med bud under perioden november-mars, då elnätet kan vara trångt de kallare timmarna/dagarna.

− Det är väldigt roligt att så många vill delta! Det är också unikt att så många olika typer av flexibilitetsleverantörer deltar på storskaliga demonstrationer av flexibilitetsmarknaden, säger Christoffer Isendahl, projektledare för CoordiNet vid E.ON Energidistribution.

Handel med effektflexibilitet kan omfördela och minska effekttoppar och jämna ut elanvändningen. Detta gör i sin tur att fler kan anslutna till elnätet. Under den första demonstrationen vintern 2019/2020 levererades 3,3 GWh effektflexibilitet under 172 timmar i Uppland. Sedan dess har handelsplattformen utvecklats och fler aktörer involverats. Målet är att på sikt kunna bidra till kapacitetslösningar och till att förnya energisystemet.