Nyheter

Azelios energilagringsteknik mer hållbar än litiumbatterier

Klimatpåverkan av Azelios energilagringssystem (TES.POD) är betydligt mindre än den för litiumjonbatterier och dramatiskt mindre än för dieselgeneratorer. Det visar en livscykelanalys utförd av forskningsinstitutet RISE för att bestämma CO2-utsläppen från Azelios system under hela dess livslängd.

I studien antogs att Azelios TES.POD, litiumjonbatterier och dieselgeneratorer skulle leverera elektricitet under 13 timmar per dag i 25 år. Studien bortser således från att Azelios system även levererar en betydande mängd värme som kan användas som energi i en mängd applikationer.

Jämförelsen mellan Azelios TES.POD och litiumjonbatterier fokuserade endast på energilagringen och exkluderade därför miljöeffekterna av att generera den el som krävs för att ladda systemen. På grund av osäkerhet kring litiumjonbatteriers livslängd byttes dessa i studien ut en, två respektive tre gånger under de 25 åren.

Rapporten visar att klimatpåverkan av Azelios system är 23 g CO2/kWh, vilket är 29% lägre än för litiumjonbatterier även om man antar att batterierna endast byttes en gång på 25 år (32 g CO2/kWh) och 96% lägre än för en högeffektiv dieselgenerator (523 g CO2/ kWh). Skulle hänsyn tas till den värme som Azelios system genererar ökar dess försprång ytterligare.

Studieupplägget inkluderar transport och produktion av material och komponenter, tillverkning av utrustning, transport, montering och installation av komponenter, drift och avveckling. Mer än 650 komponenter per TES.POD-enhet ingick samt smältning av lagringsmaterialet. I denna studie antogs att både TES.POD och litiumjonbatteriet skulle laddas med en förnyelsebar energikälla och därför inte generera några direkta utsläpp under deras livslängd.

Azelios energilagringsteknik lagrar energi från exempelvis sol- och vindkraft som värme i återvunnet aluminium och genererar el och värme vid behov dygnet runt till en låg kostnad. Systemet drabbas inte av någon nedbrytning över tid och är helt återvinningsbart vid slutet av dess livslängd. Det är modulärt och kostnadseffektivt från installationer på 0,1 MW upp till installationer på 100 MW.