Nyheter

ABB hjälper Anglo American – Technical Solutions genom att utöka expertis inom gruvautomation

ABB Ability™ System 800xA installerades för att möjliggöra kontinuerligt laboratorietestarbete för processoptimering och processutvecklingsstudier för att stödja smält- och raffineringsverksamheten i Sydafrika.

ABB har tillhandahållit automatiseringsexpertis och mjukvarulösningar, licensiering och utbildning till Anglo American Technical Solutions (TS) i Johannesburg, ett tekniskt och analytiskt supportcenter för det globala gruvföretaget.

Anläggningen är en del av Anglo Americans teknik och hållbarhetsfunktion som ger teknisk expertis och analytiskt stöd till deras verksamheter på flera kontinenter inom mineralbearbetning och hydrometallurgi, i form av processutveckling och testning eller utvärdering.

Avgörande är att styrsystemet tillåter experiment att köras under längre tider utan konstant övervakning. Den omedelbara tillämpningen av tekniken kommer att ske i hydrometallurgiska lakningsexperiment, som har potential att skalas upp och implementeras på plats. Avancerade processkontrollmetoder möjliggör fortsatt optimering och finjustering av kontrollmetoden baserat på den specifika och unika kemiska, metallurgiska och mineralogiska komplexiteten för varje experiment.

– Övergången från det nuvarande systemet med begränsad kapacitet till ABB Ability™ System 800xA är en stor spännande förändring i vårt arbete på Technical Solutions, säger Nico Groenewald, metallurgist vid avdelningen Extractive Metallurgy på Technical Solutions. Det är ett utmärkt exempel på där processkontroll och vårt innovationsledda tillvägagångssätt för hållbar gruvdrift samlas för att förbättra nuvarande processer och utveckla nya för att förbättra människors liv på ett säkert, hållbart och ansvarsfullt sätt.

– Installationen av ABB Ability™ System 800xA säkerställer att Anglo American Technical Solutions nu har det modernaste, funktionella systemet som finns tillgängligt på marknaden. Det kommer att förbättra och komplettera de nuvarande testprocesspaketen, säger John Manuell, chef – Local Division (Process Industries), ABB, Sydafrika. Det ger nya processkontrollfunktioner som kommer att optimera testarbete och förbättra funktionaliteten så att metallurgister kan interagera med systemet på ett mycket bättre och mer användarvänligt sätt, vilket i slutändan möjliggör att mer exakta experimentdata samlas in.

ABB Ability™ System 800xA är också ett sömlöst integrerat kraft- och processkontrollsystem, ett säkerhetssystem och en möjliggörare för samarbete med kapacitet att förbättra ingenjörseffektivitet, operatörseffektivitet och utnyttjandet av befintlig utrustning.