Nyheter

Teknikföretagen: ”Industrin välkomnar initiativ för grön nystart”

Analyser visar att morgondagens efterfrågade industriprodukter i ökande grad kommer att handla om klimatsmart teknik och hållbara lösningar. Men för att förändra befintlig produktion krävs stora investeringar och stora risker. Därför kan statliga kreditgarantier göra skillnad, menar Teknikföretagen.

Under regeringens presskonferens presenterades en lång rad stöd och åtgärder för att ställa om industrin och minska de svenska utsläppen. Omställningen mot klimatsmart och hållbar teknik handlar dock inte bara om klimatet, det handlar också om konkurrenskraft och innovation. Genom att skapa förutsättningar för svenska innovativa produkter och lösningar kan vi också bidra till global omställning via export.

–Det är välkommet att regeringen nu satsar på grön, innovativ omställning genom stöd till företag. Det är också glädjande att de har ett brett perspektiv där man ser en mer cirkulär ekonomi som ett viktigt redskap för omställningen, men vi hade gärna sett mer stöd till forskning och utveckling, säger Patricia Kempff, näringspolitisk chef på Teknikföretagen.

– Vi vet att elektrifiering av transportsektorn är en avgörande del för att nå målen för utsläppsminskningar från transporter. Ändå ser vi stora brister i utbyggnaden av laddinfrastrukturen i Sverige och EU. Vad hände med elektrifieringskommissionen, undrar Kempff.

Fordonsindustrin har också sedan länge påtalat det nya kompetensbehovet som krävs för en omfattande elektrifiering av branschen. Bland Sveriges stora fordonstillverkare efterfrågas ett system för kompetensutveckling av drygt 40 000 yrkesverksamma personer de kommande fem åren.

– Det handlar om att den som varit expert på förbränningsmotorer nu ska bli expert på elmotorer och batteriteknik. Regeringen talar om ett teknikskifte, men då krävs också ett kompetensskifte i stora delar av den svenska yrkeskåren. Det är en koppling vi har talat länge om men där regeringen saknar en tydlig plan, säger Patricia Kempff.