Nyheter

Fastighetsägarna: ”Dubblering av effektgräns för solceller bra första steg för mer förnybar energi”

Regeringens förslag om att höja effektgränsen för solceller till 500 kW är ett bra första steg för att öka investeringarna i solcellsanläggningarna, menar Fastighetsägarna.

För att ytterligare öka investeringarna i förnyelsebar energi bör effektgränsen slopas helt anser Fastighetsägarna vidare.

Regeringen presenterade idag en ny satsning på grön omställning i höstbudgeten, där bland annat effektgränsen för när skatt på mindre solenergianläggning tas ut höjs från 255 kW till 500 kW.

– Det är välkommet att regeringen släpper sin tidigare hållning kring 255 kW-gränsen för skatt på egenkonsumerad förnybar energi. Den nya gränsen på 500 kW leder till lönsamhet för fler och större anläggningar men vi anser att gränsen bör slopas helt, vilket en granskning från i somras ger stöd för, säger Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

Regeringen avsätter också 900 miljoner kronor till åtgärder för energieffektivisering i flerbostadshus under nästa år. Fram till 2023 avsätts totalt 4, 3 miljarder kronor för energieffektiviseringsåtgärder. Stödet är avsett för merkostnader för energieffektivisering som kan uppstå vid renoveringar.

– Rätt utformat kan ett energieffektiviseringsstöd främja att vissa åtgärder som inte annars skulle ha genomförts nu genomförs. Det är dock viktigt att utformningen av stödet inte upprepar tidigare stöds misstag. Regeringen måste föra nära dialog med fastighetsbranschen om stödets utformning för att stödet ska bli intressant att använda, säger Rikard Silverfur.